Matti Urmas jatkaa EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa vuonna 2023


Matti Urmas
FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vaikuttamassa kattavasti kaikkiin kysymyksiin, joilla on merkitystä pk-sektorin työnantajien toimintaedellytyksiin. EK osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun EU-tasolla ja välittää elinkeinoelämän näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikan päättäjille.

FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas jatkaa vuonna 2023 EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa. Urmas on kuulunut Yrittäjävaltuuskuntaan vuodesta 2020. 

Yrittäjävaltuuskunnan jäseniksi on jälleen nimitetty 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää (nimilista EK:n sivuilla). Valtuuskunnan tehtävänä on varmistaa, että työnantajina toimivien yrittäjien ääni kuuluu EK:n vaikuttamistyössä. 

– Huolinta- ja logistiikkayritysten näkökulman tuominen päätöksentekoon on toimivan viennin ja tuonnin näkökulmasta olennaista. Varsinkin nyt, kun Venäjän hyökkäysota on muuttanut globaalisti maailmantaloutta. Pakotteet, sota ja energiakriisin vaikutukset ovat merkittävä asia kansainvälisten kuljetusten sujumisen kannalta, Urmas sanoo.

Vuosi 2023 on EK:n kannalta erityisen tärkeä, sillä Suomessa käydään eduskuntavaalit. 

­– EK:lla on kattava 6+1 hyvän tulevaisuuden tehtävää -vaaliohjelma, jossa on kattavasti huomioitu kansainvälisen kauppa ja nostettu esiin EU:n merkitys Suomen menestymiselle. Mitä vahvempi ja vaikutusvaltaisempi EU on myös globaalisti, sen parempi Suomelle, sillä yksin emme pärjää.

Suomen menestys hyvinvointiyhteiskuntana nojaa pk-yritysten menestymiseen ja mahdollisuuteen kansainvälistyä.

EK edustaa pk-yrityksiä teollisuudessa ja palvelusektorilla 

EK:n vaikuttaa erityisesti työnantajina toimivien pk-yritysten puolesta. FREJA työllistää Suomessa yli 70 kuljetus- ja huolinta-alan ammattilaista. Liikevaihto on noin 158 miljoonaa euroa (2021). FREJA Transport & Logistics Oy on liikevaihdoltaan Turun 9. suurin yritys. 

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan tehtävä on seurata pk-yritysten toimintaedellytysten kehittymistä sekä tehdä ehdotuksia keskusliiton hallitukselle ja työvaliokunnalle. Yrittäjävaltuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka jäsenten tehtävänä on edustaa omaa toimialaansa ja välittää sen näkemyksiä EK:n edunvalvonnan tueksi. Edustajat valitaan vuosittain.
Työnantajajärjestö EK edustaa yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK:lla on yli 15 000 jäsenyritystä, joista pk-yrityksiä on 96 prosenttia.

Toimialaliittoja EK:lla on 19 ja liitto edustaa sekä teollisuutta että palvelusektoria. 

Matti Urmas

Managing Director
Finland
+358400 244 044
+35820 7129 830
matti.urmas@freja.fi

Uutiset