Kansainvälisissä erikoiskuljetuksissa tarvitaan maakohtaista asiantuntijuutta


Traficom täsmensi erikoiskuljetusten ja erikoiskuljetusajoneuvojen vaatimuksia Suomessa – kansainvälisissä erikoiskuljetuksissa tukeudu FREJAan

erikoiskuljetus-ylileveä-FREJA

Huhtikuun alussa Traficom (entinen Liikennevirasto) täsmensi erikoiskuljetuksia ja erikoisajoneuvoja koskevaa määräystään. Erikoiskuljetusajoneuvo voi olla tarkoitettu kuljetettavaksi kuormaamattomana, kuljettamaan jakamatonta kuormaa tai se voi olla valmistettu erikoiskäyttöön. Määräys astui voimaan huhtikuun 5. päivä 2019.

Traficomin mukaan määräyksessä selkeytetään useita määräyksen ensimmäisessä versiossa tulkintaepäselvyyttä aiheuttaneita kohtia ja tehdään muutoksia, joilla vähennetään turhia viranomaisprosesseja. Täsmennyksillä halutaan helpottaa kuljetusyrittäjien toimintaa. Erikoiskuljetuksen merkitsemistä koskeviin määräyksiin tehtävillä muutoksilla mahdollistetaan kuljetusyrittäjien toivomia merkintätapoja, joilla helpotetaan kuljetusten merkitsemistä.

Traficomin uusi määräys ei tuonut suuria muutoksia

Suuria muutoksia entiseen määräykseen ei täsmennys tuonut. FREJAn Traffic Director Sampo Koulun mukaan merkittävin asia kuljetusyritysten kannalta on, että nyt erikoiskuljetuksena kulkevan kappaleen mukana saa olla useampiakin kuin yksi irrallinen laatikko mukana.
– Suomessa erikoiskuljetusten kuljettaminen on muuhun Eurooppaan verrattuna hyvällä mallilla ja yksinkertaista. Parhaimmillaan luvat saa Suomessa kuntoon jopa työpäivän aikana, Koulu sanoo.

leveä kuljetus FREJA
Hän huomauttaa, että erikoiskuljetuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa maantietiekuljetusta, jossa ylitetään jokin tiellä yleisesti sallittu enimmäismitta tai -massa ja poiketaan merkittävästi tavanomaisesta liikenteestä. Erikoiskuljetus voi olla leveä, korkea, pitkä tai raskas. Erikoiskuljetus voi olla myös edellä mainittujen yhdistelmä tai näitä kaikkia.
Mikäli haluaa kuljettaa erityisen nopeasti jotakin, kannattaa kysyä tarjous FREJAn tarjoamista Express-kuljetuksista.

Kansainvälisissä erikoiskuljetuksissa aikaisin yhteyttä kuljetusliikkeeseen

Sampo Koulun mukaan Suomessa erikoiskuljetuksia kulkee paljon vähemmän Suomen maanteillä verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan ja siksi luvat saadaan Suomessa nopeasti. Kun erikoiskuljetus halutaan viedä Suomesta Saksaan ja Saksassa esimerkiksi Münchenistä Lyypekkiin on luparumba jo paljon vaativampi.
– Saksassa jokainen osavaltio vaatii oman lupansa erikoiskuljetukselle. Samoin on, esimerkiksi, jos kuljetus halutaan toimittaa Ranskaan tai Hollantiin.
Koulun mukaan FREJA on rakentanut Keski-Eurooppaan luotettavien kumppaneiden verkoston, joiden avulla lupa-asiat saadaan järjestykseen ja kuljetukset hoidettua ajallaan kaikkialla Euroopassa.
– Joskus asiakkaalle tulee yllätyksenä, että erikoiskuljetusten luparuljanssissa saattaa mennä jopa useita viikkoja. Luvat on kuitenkin tärkeää hoitaa kunnolla, jotta kuljetus pääsee määränpäähänsä ajallaan eikä jää esimerkiksi tulliin. Olemme valinneet yhteistyöyrityksemme huolellisesti taataksemme kuljetuksen luotettavuuden ja laadun joka vaiheessa.
Koulu suositteleekin, että ylileveissä ja erikoiskokoisissa kansainvälisissä kuljetuksissa kannattaa ottaa yhteyttä kuljetusliikkeeseen jo siinä vaiheessa, kun tietää kuljetettavan tavaran mitat ja painon.
– Esimerkiksi Italiaan voikin olla järkevämpää kuljettaa rahti laivalla kuin maanteitä pitkin Saksan osavaltioiden ja Itävallan kautta. Laivarahtikuljetuksessa säästyy lupabyrokratialta, mutta aikaa vaaditaan tietenkin enemmän kuin maantiekuljetuksessa, Koulu vinkkaa.
Lue FREJAn tarjoamista maantiekuljetuspalveluista tarkemmin Maantiekuljetukset-osiostamme.

Uutiset