Incoterms® 2020 -muistilista


FREJA ottaa uudet Incoterms 2020® –toimitusehdot käyttöön 1.1.2020.

Uudet Incoterms® 2020 -toimitusehdot astuivat voimaan vuoden alussa. Kyseessä on kahdeksas painos kansainvälisen kaupan toimitusehdoista, joita Kansainvälinen Kauppakamari on ylläpitänyt vuodesta 1936.
Incoterms® 2020 sisältää yksitoista toimituslauseketta. Edelliseen painokseen verrattuna jokaista lauseketta on selvennetty ja ajanmukaistettu.

Ainoa varsinainen toimituslausekemuutos muutos uusissa lausekkeissa on, että DAT (Delivered at Terminal) on nimetty uudelleen DPU (Delivered at Place Unloaded). Lausekkeen sisältö säilyy muuttumattomana, vain nimi muuttuu.

Muutamia merkittäviä muutoksia toimitusehdoissa

Muut merkittävimmät muutokset Incoterms® -kuljetusehdoissa ovat:

CIP (Carriage and Insurance Paid to)
Myyjän vähimmäisvaatimus vakuutusturvalle ostajan kuljetusriskin kattamiseksi laajeni. Uusien ehtojen myötä rahdin vakuutuksen kattavuus laajeni perusturvan laajuutta vastaavasta Institute Cargo Clauses C (ICC C) -ehdosta täysturvaa vastaavaan vakuutusehdon on Institute Cargo Clauses A (ICC A) -ehtoon.

FCA (Free carrier)
Uusi vaihtoehto merirahdin mukana kulkevalle merirahtikirjalle.

FCA, DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded), DDP (Delivered Duty Paid)
Incoterms® 2020 selventää, että ehtoja voidaan käyttää myös toimituksen yhteydessä myyjän omilla kuljetusvälineillä.

Muista määritellä toimituslauseke sopimuksessa

Toimituslausekkeita ei tule sekoittaa kuljetussopimukseen, vaikka valittu toimituslauseke antaakin tietoa siitä, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet tavaran toimittamisesta.
Sopimukseen lisättynä kolmikirjaiminen toimituslauseke määrittelee esimerkiksi:

  •  toimituksen ja toimituksen vastaanoton
  •  kustannusten jakautumisen
  •  riskin siirtymisen ostajan ja myyjän välillä
  •  vakuutukset ja dokumentoinnin
  •  muita osapuolten toimenpidevelvollisuuksia kuten rahdin merkitseminen ja pakkaaminen.

Toimituslausekkeet eivät tule osaksi sopimusta ilman nimenomaista viittausta, joten ne kannattaa aina erikseen mainita.
Varsinaisen kuljetuksen lisäksi voimme huolintaliikkeenä avustaa monessa muussakin velvoitteissa, jotka Incoterms® 2020 asettaa. Autamme esimerkiksi tulliselvityksissä, dokumentoinnissa ja vakuutuksen ottamisessa ICC A:n ehdoilla.
Kysy rohkeasti omalta yhteyshenkilöltäsi, jos olet epävarma toimitusehdon valinnasta!

incoterms 2020
Muistilistamme olennaisiin toimitusehtojen määrittelemiin vastuisiin myyjän ja ostajan välillä.

Vakuutus on pakollinen vain kun toimitusehdoksi valitaan CIP. FREJA suosittelee kuljetusvakuutusta myös muiden kuljetusehtojen piirissä.

Uutiset