FREJA osti lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin erikoistuneen TL Transin


På svenska In English Auf Deutsch

FREJA Transport & Logistics Oy on ostanut Pohjanmaalta lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin erikoistuneen TL Transin liiketoiminnan ja osakekannan. Kaupalla FREJA laajentaa palveluvalikoimaansa merkittävästi kansainvälisissä lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa.

Noin 850 kapellitrailerin kapasiteetti kasvaa 80 lämpötilasäädellyllä trailerilla

Matti Urmas.
Jörgen Byskata
Jörgen Byskata

TL Transin henkilökunta sekä kalusto siirtyvät osaksi FREJA Transport & Logistics Oy:tä. FREJAn nykyinen noin 850 kapellitrailerin kapasiteetti kasvaa noin 80 lämpösäädellyllä trailerilla (reefer).
– Kaupan myötä vahvistamme asemaamme kansainvälisten maantiekuljetusten palveluissa, kun jatkossa pystymme tarjoamaan myös laajemmin lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia. Olen iloinen, kun saamme frejalaisten joukkoon uusia kuljetusalan ammattilaisia, FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

Pohjanmaan toiminnot vahvistuvat

Myös uusi toimipiste Pohjanmaalta, Vaasan toimipisteen lisäksi, vahvistaa FREJAn Pohjanmaan toimintoja.

TL Transin omistivat Jörgen Byskata ja Marko Ruotsalainen.

– FREJA on hyvä koti TL Transin toiminnalle ja pääsemme jatkamaan asiakkaidemme palvelemista vielä laajemmilla kuljetusratkaisuilla, TL Transin toimitusjohtaja Jörgen Byskata toteaa.

TL Trans on vuonna 1992 perustettu Kruunupyyssä sijaitseva huolinta- ja kuljetusyritys.

Kaikki TL Transin ajoneuvot ovat hyväksyttyjä ADR-kuljetuksiin ja niistä löytyy asianmukaiset ADR-varusteet. Koko kalusto on myös ATP/FRC-luokiteltua. Kalusto soveltuu kuljetuksille, joiden lämpötila on -25 – +25 celsiusastetta.

Lisätietoja yrityskaupasta ja FREJAn tarjoamista ratkaisuista kansainvälisiin kuljetuksiin

FREJA Finland köper TL Trans som är specialiserade på tempererade transporter

FREJA Transport & Logistics Oy har köpt verksamheten och aktiekapitalet i det österbottniska företaget TL Trans som är specialiserade på tempererade transporter. Genom köpet kommer FREJA att utöka sitt utbud av tjänster inom internationell tempererad transport avsevärt.

Personalen och lastbilarna vid TL Trans blir en del av FREJA Transport & Logistics OY. FREJAs nuvarande kapacitet på cirka 850 gardintrailer kommer att öka med cirka 80 thermotrailern.

– Med affären kommer vi att stärka vår position inom internationella vägtransporttjänster, eftersom vi i fortsättningen kommer att kunna erbjuda mer tempererade transporter. Jag är glad att vi får ny transportpersonal till vårt team, säger FREJA Transport & Logistics Oy:s VD Matti Urmas.

Det nya verksamhetsstället i Österbotten, förutom kontoret i Vasa inräknat, kommer att stärka FREJAs verksamhet i Österbotten.

TL Trans ägdes av Jörgen Byskata och Marko Ruotsalainen.

– FREJA är ett bra hem för TL Trans verksamhet och vi kommer att kunna fortsätta att betjäna våra kunder med att erbjuda ett bredare utbud av transportlösningar, konstaterar TL Trans VD Jörgen Byskata.

TL Trans är ett speditions- och transportföretag i Kronoby som grundades 1992.

Tilläggsinformation

Matti Urmas

Managing Director
Finland
+358400 244 044
+35820 7129 830
matti.urmas@freja.fi

Uutiset