FREJA on tänäkin vuonna Menestyjä


Kauppalehti Menestyjäyritys 2019

Vuodesta 2012 lähtien FREJA Transport & Logistics on ollut joka vuosi oikeutettu Menestyjä -sertifikaattiin. Sertifikaatin myöntävän Alma Talentin mukaan menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. 

– Sertifikaatti kertoo jokaisen frejalaisen osaamisesta ja sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen. Erityisen merkityksellistä on, että olemme saaneet Menestyjät-tunnustuksen jo useana vuonna peräkkäin. Tämä kertoo henkilökuntamme kyvystä jatkuvasta parantaa omaa suoritustaan. Samaa viestiä kertovat myös hienot tulokset FREJAn asiakastyytyväisyydessä, toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

Menestyjät-sertifikaatin myöntämisperusteissa yrityksen taloudellista menestystä tarkastellaan kuuden eri osa−alueen pohjalta:

  • kasvu
  • kannattavuus
  • tulos
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • riskinsietokyky.

Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan. Lisäksi pisteet muodostetaan vertailtuna kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin että vertailtuna yrityksen toimialan muihin yrityksiin.

Kauppalehden myöntämän Menestyjä-sertifikaatin voivat tilata käyttöönsä yritykset, jotka saavat Alma Talent Tietopalveluiden Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä.

Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin.

Menestyjä-sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa.

Lue Alma Talent Tietopalvelut -blogista juttu FREJAn Menestyjät merkin merkityksestä!

Päivitetty 7.10.2019

Uutiset