EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutukset kansainvälisiin kuljetuksiin


Miten EU:n päästökauppajärjestelmä vaikuttaa FREJAn asiakkaisiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin?

Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä eli ETS (Emissions Trading Scheme) on Euroopan unionin kehittämä mekanismi, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä teollisuudessa ja energiantuotannossa sekä estämään ilmaston lämpenemistä. Se on markkinapohjainen järjestelmä, jossa yritykset voivat ostaa, myydä ja vaihtaa päästöoikeuksia keskenään. Järjestelmän ydin on ”cap and trade” -periaate: EU asettaa ylärajan sallituille päästöille ja antaa yrityksille mahdollisuuden käydä kauppaa päästöoikeuksilla. Miten ETS vaikuttaa FREJAN asiakkaisiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin?

 

ETS:n vaikutukset Kansainvälisiin Kuljetuksiin

Kansainväliset kuljetusyritykset, kuten lentoyhtiöt, kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin. Tämän seurauksena kuljetusalan yritykset saattavat kohdata lisääntyneitä operatiivisia kustannuksia, kun ne ostavat päästöoikeuksia. Toisaalta päästökauppa tarjoaa mahdollisuuden tehdä tietoisempia ja kestävämpiä valintoja kuljetuspalveluissa. Vaikka ETS voi lisätä jonkin verran operatiivisia kustannuksia, sen tarkoituksena on motivoida yrityksiä osallistumaan aktiivisemmin kestävän kehityksen edistämiseen ja ilmaston suojelemiseen. Siten se luo kannustimia investoida puhtaampiin ja tehokkaampiin teknologioihin, jotka vähentävät päästöjä.

Miten FREJA huomioi ETS:n?

Päästökauppajärjestelmä on työkalu, joka auttaa kaikkia toimijoita – yrityksiä, kuluttajia ja valtioita – siirtymään kohti vähähiilistä taloutta. FREJAN asiakkaiden kannalta tämä tarkoittaa mahdollisuutta olla osa tätä muutosta ja valita kumppaneita, jotka ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään ja investoimaan kestäviin ratkaisuihin. FREJA on sitoutuneet etsimään innovatiivisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Tämä voi tarkoittaa uusien, tehokkaampien kuljetusteknologioiden käyttöönottoa ja logististen prosessien optimointia. Asiakkaat näkevät tulevaisuudessa läpinäkyvämmin kuljetusten hiilijalanjäljen sekä saatavilla olevat vaihtoehdot sen kompensoimiseksi.

EU aikoo perustaa sosiaalisen ilmastorahaston lieventämään päästökaupan vaikutuksia ja tukemaan oikeudenmukaista siirtymää. Rahaston on määrä auttaa tasapainottamaan kustannuksia aloilla, joita päästökauppa koskee. Se voi myös tarjota mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä logistiikka- ja kuljetusalalla.

EU:n ETS on haaste, joka vaatii sekä FREJAN että sen asiakkaiden sopeutumista. Mutta se on myös mahdollisuus muokata kuljetusalaa ympäristöystävällisemmäksi ja innovatiivisemmaksi. Järjestelmä avaa ovia uusille teknologioille, prosesseille ja liiketoimintamalleille, jotka voivat tehdä kansainvälisestä logistiikasta paitsi tehokkaampaa, myös kestävämpää ja vastuullisempaa. Vaikka päästöoikeuksien hinta vaikuttaa polttoaineen ja sitä kautta kuljetusten kustannuksiin, se myös ohjaa alan kehittymistä kohti hiilineutraaliutta, joka on pitkällä aikavälillä kaikkien etu.

Uutiset