EU vapautti Ukrainasta peräisin olevat tuotteet väliaikaisesti tulleista ja helpottaa niiden tuontia


Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden maahantuontia helpotetaan ensi vuoden kesäkuuhun asti. Kuva: Suomen tulli

Suomen tulli tiedottaa, että EU on poistanut Ukrainasta peräisin olevilta tuotteilta kaikki EU:n ja Ukrainan tullinluonteiset verot sekä helpottaa näiden tuotteiden tuontia EU-maihin. Väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan 4.6.2022–5.6.2023.

Teollisuustuotteet, hedelmät ja vihannekset tullittomasti Suomeen

Teollisuustuotteiden tullit on poistettu kokonaan myös niiltä tuotteilta, joiden tulleista vapautuminen on määritetty tapahtuvan asteittain seitsemän vuoden aikana sopimuksen voimaan tulosta alkaen. Ukrainalaisiin hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmän soveltaminen keskeytetään, eikä näihin tuotteisiin sovelleta asetuksen voimassaoloaikana muitakaan tulleja. Samoin keskeytetään kaikille Ukrainasta peräisin oleville tuotteille vahvistettujen tariffikiintiöiden soveltaminen, ja näiden tuotteiden tuonti unioniin sallitaan tulleitta.

Etuusjärjestelyiden vapautusten soveltaminen edellyttää EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa säädettyjen alkuperäsääntöjen noudattamista. Tuojan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tuotteista esitetään Tullille tuonnin yhteydessä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperäselvitys.

Alkuperä voidaan osoittaa joko alkuperäisellä EUR.1 asiakirjalla tai alle 6 000 euron arvoisissa lähetyksissä kauppalaskulla olevalla alkuperämaininnalla.

– Veikkaan, että EUR1-asiakirjoja ei välttämättä ole kovin helppoa saada tällä hetkellä Ukrainan viranomaisilta, FREJA Transport & Logistics Oy:n Overseas Director Jarkko Lamminpää sanoo.

Etuusjärjestelyjä voidaan asetuksen siirtymäsääntöjen mukaisesti soveltaa myös sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat olleet 4.6.2022 joko kuljetettavina Ukrainasta unioniin tai tullivalvonnassa unionissa. Tällaisista tuotteista täytyy tehdä kuuden kuukauden kuluessa etuuskohteluvaatimus Tullille.

Lue lisää Tullin sivuilta ja tutustu myös polkumyyntitulleja koskeviin päätöksiin.

Jarkko Lamminpää

Overseas Director
Finland
+358400 134 540
jarkko.lamminpaa@freja.fi

Uutiset