Vaarallisten aineiden kuljetus maanteillä vaatii erityisosaamista, vankkaa ammattitaitoa ja erittäin huolellista kuljetusten suunnittelua ja toteuttamista – unohtamatta dokumentaatiota. Meillä on vaarallisten aineiden kuljettamisesta vuosikymmenten kokemus, mikä varmistaa, että kuljetuksesi päätyy määränpäähänsä lakeja ja asetuksia noudattaen.

ADR-kuljetuksia ajavat kuljettajat ovat suorittaneet ADR-ajolupakoulutuksen. Lisäksi heillä on tarkentavat tiedot kuljetettavien aineiden erityisominaisuuksista.

Vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii erityisosaamista

Vaaralliset aineet on luokiteltu eri vaaraluokkiin ja pakkausryhmiin ominaisuuksiensa perusteella, ja niiden kuljettaminen edellyttää tietyntyyppisiä pakkausmateriaaleja ja merkintöjä.

Meidän tehtävämme on huomioida, mikäli vaarallista ainetta koskettavat jotkin reittirajoitukset.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa on noudatettava tiukkoja vaatimuksia ja varmistettava, että aineet on luokiteltu, pakattu ja merkitty ADR:n ja muiden kansainvälisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

Esimerkiksi räjähteiden kuljetus edellyttää erityisiä turvatoimia ja -varusteita, kuten räjähdyssuojattuja ajoneuvoja, tarkkoja reittisuunnitelmia ja turvallisuusvartiointia. Syövyttävien aineiden kuljetus puolestaan vaatii tiivistä ja asianmukaista pakkausta sekä asianmukaista varastointia ja käsittelyä, jotta aineiden vuotoja voidaan välttää.

Kysy kuljetustarjous vaaralliselle aineelle!

VAK- ja ADR-kuljetuksia tarvitaan monella eri toimialalla

Suomen ulkomaankaupan vaarallisten aineiden vienti- ja tuontikuljetuksia koskettavat säännöt ja määräykset määritellään ADR:ssä, Euroopan unionin ja YK:n sopimuksessa vaarallisten aineiden (VAK) maantiekuljetuksista. Useat teollisuudenala, kuten kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitokset, tarvitsevat maantiekuljetuksia erilaisille teollisuustuotteille, koneille ja vähittäismyynnille. Vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden alalla, kun kuljetetaan lannoitteita ja torjunta-aineita.

Tavallisten kulutustuotteiden, kuten aerosolien ja maalien, lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan muun muassa polttoaineiden ja kaasujen muodossa. Myös jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, mikäli niissä on vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia.

Traficomin VAK-haku

VAK-hakupalvelun tarkoituksena on koota yhteen keskeisimmät määräykset sähköisessä muodossa sekä helpottaa ja nopeuttaa vaarallisten aineiden erityismääräysten löytämistä laajasta taulukosta.

Kokeile VAK-hakua!

Vaaralliset aineet merikuljetuksissa

Merikuljetuksissa vaarallisten aineiden kuljetuksia sääntelevät monet kansainväliset sopimukset.

YK:n alaisen kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n yleissopimuksista keskeisimmät ovat:

  • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
  • International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
  • The International Maritime Dangerous Goods (IMDG).

IMDG-säännöstö on kansainvälinen meriliikenteen vaarallisten aineiden säädöskokoelma. Se määrittelee vaarallisten aineiden turvallisen kuljetuksen meriteitse, sisältäen pakkausvaatimukset, merkinnät, lastinkäsittelyohjeet ja koulutusvaatimukset.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) on sopimus, joka koskee merenkulun turvallisuutta. Se asettaa standardeja alusten suunnittelulle, rakentamiselle, varustamiselle ja käytölle takaamaan merimiesten ja matkustajien turvallisuuden merellä.

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) on sopimus, joka pyrkii ehkäisemään merenkulun aiheuttamaa saastumista. Se asettaa säännöt ja standardit alusten päästöille, öljyvuodoille, jätteiden käsittelylle ja ilmansaasteille merellä.

Tavoitteena on suojella meriympäristöä ja edistää kestävää merenkulkua.

Tutustu merikuljetuspalveluihimme

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Marko Ruotsalainen

Traffic Director, Thermo
Finland
+358 50 582 7347
+358 6 832 5321
marko.ruotsalainen@freja.fi

Uutiset

Me tartumme haasteisiin

Laaja osaamisemme logistiikasta ja kuljetusjärjestelmistä sekä 30 vuoden kokemuksemme auttavat meitä löytämään sinulle parhaan ratkaisun. Kuljetamme rahtisi perille ajoissa, turvallisesti ja sovitussa budjetissa.