Laatu

Hyvä laatu on ankkuroitu FREJAn ydinarvoihin.

Hyvä laatu alkaa henkilökunnasta, joka haluaa tuottaa ensiluokkaista palvelua, ja jatkuu kaikissa yrityksen prosesseissa. Tiivis yhteistyö ja avoin kommunikaatio asiakkaiden, alihankkijoiden ja työntekijöiden välillä varmistaa, että FREJA voi aina tarjota ja tuottaa asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun.

FREJAn laadunhallintajärjestelmä auttaa ylläpitämään korkeita laatuvaatimuksia ja tarkkailee niiden toteutumista. Laadunhallintajärjestelmä sisältää hyviä liiketoiminnan perusteita, ja sitä kehitetään ja parannetaan jatkuvasti asiakastyytyväisyyden ja lisäarvon kasvattamisen varmistamiseksi.

Turvallisuus

FREJA on sertifioitu AEO-toimija. AEO (Authorized Economical Operator, valtuutettu taloudellinen toimija) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta, ja se sallii yksinkertaistetut tulli-, turvallisuus- ja suojelumenettelyt. Sertifikaatti tarkoittaa, että FREJA edellyttää rahdinkuljettajiltaan ja asiakkailtaan tiettyjä lastaamiseen, lastin purkamiseen, varastointiin ja käsittelyyn liittyviä asioita, kuten:

  • FREJAn kuljetuskaluston lastaamisen tai purkamisen tulee aina tapahtua suojatuissa olosuhteissa: aidatulla alueella tai suljetuissa terminaaleissa, jonne sivullisilla ei ole pääsyä, tai valvotuissa oloissa, jotta sivulliset eivät pääse kuljetuskalustoon tai rahtiin käsiksi.
  • Vain rahtia, jonka alkuperä tunnetaan ja jota on säilytetty valvotuissa olosuhteissa lastaamiseen asti, voidaan lastata FREJAn kuljetuskalustoon.
  • Kaikki tahattomat vaaratilanteet (ylimääräiset tai tuntemattomat tavarat) tai muut kuljetuksen turvallisuuteen liittyvät asiat tulee raportoida FREJAlle välittömästi.