NSAB 2015

Kaikkiin suoritettaviin palveluihin sovelletaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM 2015).

Sopimusosapuolena (vrt. 3 B §) määräykset rajoittavat huolitsijan vastuun tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingoittumisesta 8,33 SDR:ään kilolta ja viivästymisestä rahdin määrään sekä kaikista muista vahingoista 100 000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden (21 §). Välittäjänä (vrt. 3 C §) huolitsijan vastuu on rajoitettu 50 000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden ja kokonaisuudessaan 500 000 SDR:ään yhdestä ja samasta tapahtumasta (24 §).

PSY Varastoinnin osalta huolitsijan kokonaisvastuu samasta tapahtumasta aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500.000 SDR:ään (25 §). Erityistä huomiota on kiinnitettävä verkostovastuulausekkeeseen (2 §); siihen, että kanneoikeus huolitsijaa vastaan vanhenee vuoden kuluessa (28 §); ja siihen, että panttioikeus tavaraan (14 §) koskee sekä nykyisiä että aiempia vaatimuksia.