Incoterms 2010

Ohessa on lyhyet kuvaukset 11 toimituslausekkeesta Incoterms® 2010 -kokoelmasta. Virallinen kokoelma on saatavissa osoitteesta ICC BusinessBookstore.

Toimituslausekkeet ovat voimassa 1.1.2011 alkaen.

Kaikille kuljetusmuodoille sopivat toimituslausekkeet

EXW, Ex Works (nimetty paikka)
Kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen sovitussa paikassa. Ostaja vastaa sen jälkeen kaikista kustannuksista ja riskeistä.

FCA, Free Carrier (nimetty paikka)
”Vapaasti rahdinkuljettajalla” tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla sen vientiselvitettynä ostajan osoittamalle rahdinkuljettajalle. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

CPT, Carriage Paid To (nimetty määräsatama)
”Kulut ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla sen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Sen lisäksi myyjä maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

CIP, Carriage And Insurance Paid To (nimetty määräsatama) 
”Kuljetus ja vakuutus maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla se rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Sen lisäksi myyjä maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan ja vakuuttaa tavaran ostajan puolesta. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

DAT, Delivered At Terminal
”Toimitettuna terminaalissa” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäviksi kuljetusvälineestä purettuna nimetyssä terminaalissa nimetyssä määräpaikassa tai määräsatamassa. “Terminaali” voi olla avoin tai katettu paikka, kuten laituri, varasto, konttipiha tai tie- rautatie- tai lentoterminaali. Myyjä vastaa kaikista riskeistä kuljetuksen aikana siihen asti, kunnes tavara on purettu terminaaliin nimetyllä määräpaikalla.

DAP, Delivered At Place
“Toimitettuna määräpaikalle” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksen aikaisista riskeistä viedessään tavaran nimettyyn paikaan.

DDP, Delivered Duty Paid (nimetty paikka)
”Toimitettuna tullattuna” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle ajoneuvossa nimetyssä määräpaikassa, purettavaksi saapuvasta ajoneuvosta ja tuontitullattuna. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

Vain merikuljetuksille sopivat toimituslausekkeet

FAS, Free Alongside Ship (nimetty lastaussatama)
”Vapaasti laivan sivulla” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran asettamalle sen ostajan käytettäväksi aluksen vieressä nimetyssä lastaussatamassa vientiselvitettynä.

FOB, Free On Board (nimetty lastaussatama)
”Vapaasti aluksessa” kuvaa kauppatapaa, jos myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen vientiselvitettynä.

CFR, Cost and Freight (nimetty määräsatama)
”Kulut ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtösatamassa lastaamalla sen alukseen vientiselvitettynä. Sen lisäksi myyjä maksaa merirahdin määräsatamaan.

CIF, Cost, Insurance and Freight (nimetty määräsatama)
”Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtösatamassa lastaamalla sen alukseen vientiselvitettynä. Sen lisäksi myyjä maksaa merirahdin määräsatamaan ja vakuuttaa tavaran ostajan puolesta.

Myyjä solmii sen lisäksi vakuutussopimuksen, joka kattaa ostajan riskin tavaran tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana. Ostajan tulisi huomata, että CIF-lausekkeen mukaan myyjän edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäisehdoin. Jos ostaja haluaa laajemman vakuutussuojan, hänen on sovittava siitä myyjän kanssa tai tehtävä oman vakuutusjärjestelynsä.