FREJA varetager Scandi-Rocs samlede transportaktiviteter

Udfordringen

Det har længe været et ønske hos Scandi-Rocs direktør, Thomas Jacobsen, at finde en transportør, som var i stand til at løfte det samlede transportbehov for palletransport, idet de anvender deres transportsystem som et aktivt salgsparamenter i hverdagen.

Eksporten, som FREJA igennem flere år har håndteret, er primært stykgods i form af pallevarer til hele Europa. Med yderligere eksport og import til 20 europæiske lande, stiller det store krav til FREJAs partnernetværk. Særligt dette netværk er en at de bærende årsager til, at samarbejdet i de forgangne år har fungeret gnidningsfrit.

Løsningen

Bag beslutningen om at flytte den nationale transport, samt importen af handelsvarer fra hele verden over til FREJA, ligger et ønske hos Scandi-Roc om at optimere egne processer ved at lave One-Stop Shopping, således de primært kan fokusere på at udvikle deres kerneforretning.

At samle transportaktiviteterne hos FREJA sker desuden som et naturligt næste skridt i det længevarende samarbejde på de internationale vejtransporter. Den nye aftale indebærer, at FREJA fremadrettet vil varetage Scandi-Rocs nationale palletransport med dag-til-dag leveringer i hele Danmark samt import af handelsvarer i containere fra resten af verden.

Resultatet

“Vores afsætningsstrategi, som slår sig op på ”Direct End-User Delivery” i hele EU, har tidligere vanskeliggjort processen med at finde én leverandør, der på alle fronter var i stand til at levere et tilfredsstillende produkt. Efter åbningen af FREJAs kontor i Kina i foråret 2016 var det oplagt at gå ind i forhandlingerne omkring en aftale, der dækkede samtlige af vores transportbehov. Vi oplever FREJA som en yderst dynamisk virksomhed, som forstår sig på service, IT-systemer og kundetilpassede løsninger”, udtaler Thomas Jacobsen, ejer af Scandi-Roc.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Få et tilbud
Track & Trace
Online booking

Hvis du har et behov, så har vi en løsning