ApodanPharma samler alle lageraktiviteter hos FREJA

Udfordringen

ApodanPharmas primære udfordring var deres varierende behov for logistik. Først og fremmest havde de behov for et lager, som var opdateret efter alle regulativer, men det var også vigtigt med fleksibilitet i forbindelse med både modtagelse og levering af produkter. ApodanPharma oplevede desuden nogle udfordringer i forbindelse med både den varierende personaleallokering, samt kapaciteten i deres egne lagerbygninger, hvilket betød, at det til tider var nødvendigt at samarbejde med andre virksomheder. Ydermere havde ApodanPharma tunge transporter til og fra deres lagerbygning som lå i centrum af København. Dette påvirkede miljø, trafiksikkerhed og leveringstid, og ofte var det nødvendigt at omlæsse varerne til bybiler, hvilket øgede risikoen for fejlleverancer og transportskader.

Løsningen

For at løse disse udfordringer indledte ApodanPharma et tættere samarbejde med FREJA. ApodanPharma havde allerede god erfaring med FREJA som speditør, og det var derfor naturligt at vælge FREJA på Pharma & Healthcare logistik også. Samarbejdet betyder, at ApodanPharma har samlet alt, der vedrører lageraktiviteter, hos FREJA. FREJA tilbyder den rette lagerkapacitet med lagre, som lever op til de krav og regler industrien arbejder under, samt håndtering af både import og eksport af ApodanPharmas varer. Ved import bliver ApodanPharmas varer leveret direkte til rampen på lageret, hvorfra FREJA plukker, pakker og leverer ApodanPharmas ordrer til kunderne – alt lige fra enkelte kolli til flere paller.

Resultatet

I FREJA fandt ApodanPharma en samarbejdspartner, som kunne dække hele paletten af services, og den største fordel er, at ApodanPharma nu har alt samlet ét sted. ApodanPharma og FREJA har fra begyndelsen udviklet en tæt relation, hvor man har hjulpet hinanden, hvilket har været til gavn for begge virksomheder. For ApodanPharma har det betydet, at de kan fokusere på sin kerneforretning, som er at rådgive og sælge  farmaceutiske emballager, og i FREJA har vi udviklet vores kompetencer inden for Pharma & Healthcare logistik.

”Det var vigtigt for os, at vi fandt en samarbejdspartner, som delte de samme værdier, og som gav udtryk for, at de ville fokusere på vores behov, så vi kunne lykkes med samarbejdet, og det gjorde FREJA. Vi er nok en af de kunder hos FREJA, der har de mest omfattende og komplekse behov, og FREJA har bevist, at de kan håndtere os. Derfor kan man med rette sige, at kan FREJA håndtere os, kan FREJA håndtere alle virksomheder i Pharmaindustrien”, siger Henrik Schøsler Hansen, General Manager hos ApodanPharma.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Få et tilbud
Track & Trace
Online booking