Gode råd omkring toldbehandling

Eksportør/importør registrering

Alle virksomheder, som ønsker at eksportere/importere varer til og fra EU samt uden for EU, skal være eksportør- og/eller importørregistreret for at det er muligt at lave udførsler og fortoldninger for virksomheden. Registrering skal ske på www.virk.dk

Hos FREJA anbefaler vi vores kunder at være både eksportør- og importørregistreret, hvis der skulle opstå forsendelser med returvarer.

Krav til faktura

En faktura, som skal bruges til udførsel af varer, skal indeholde følgende:

 • Eksportørens og modtagerens navn og adresse
 • Eksportørens og modtagerens mail og telefonnummer
 • Fakturanummer og dato
 • Antal kolli og vægt
 • Varens art
 • Varens oprindelse – såfremt varen har EU oprindelse påfør venligst:
  • The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of DK/EU preferential origin
 • Varekode(r)
 • Incoterms
 • Beløb og valuta
 • Vareerklæring med original underskrift + firmastempel. En kopi af den originale faktura skal sendes til FREJAs disponent og den originale faktura skal vedhæftes forsendelsen

Hvis der hersker tvivl om korrekt vare/HS-kode(r) kan man læse yderligere på SKATs hjemmeside – link

Hvis varens værdi overstiger EUR 6.000/DKK 45.600, skal der være bevillingsnummer fra SKAT på fakturaen eller der skal udstedes et EUR1 certifikat. Ved udstedelse af EUR1 certifikat kræver det en fuldmagt fra eksportøren.

Download fuldmagt her – den udfyldte fuldmagt skal sendes pr. mail til skat@freja.dk

Vær opmærksom på dokumentationskravene til EUR1 certifikat, som er gældende fra 1. juli 2019.

Som eksportør skal man være opmærksom på kravene til dokumentation, når man skal have udstedt et EUR1 og EUR-MED-varecertifikat. Det er Toldstyrelsen, som præciserer betingelserne for at få udstedt certifikatet. Læs evt. mere på Toldstyrelsens hjemmeside – link.

For at FREJA kan udstede et EUR1 certifikat, skal sælger af godset kunne dokumentere, at deres varer overholder reglerne i proceslisten for den givne handelsaftale mellem EU og modtagerlandet. Alle aftaler kan findes via dette link.

Skabelon til leverandørerklæring – link. Erklæringen skal udfyldes af ens EU-leverandører, så man kan dokumentere overfor Toldstyrelsen, at varerne har EU oprindelse.

Regelmæssige forsendelser til ikke EU-lande i Europa

FREJAs toldafdeling hjælper gerne med at søge om fakturaerklæring/bevillingsnummer hos SKAT. Vær opmærksom på, at processen kan tage 2-6 måneder.

Faktura til brug ved indfortoldning

Ifølge toldkodeks nr. 952/2013 er det ab 1. maj 2016 ikke muligt at bruge proformafaktura til indfortoldning, da denne ingen juridisk bindende værdi har (proformafakturaen kan dog godt bruges til egne returvarer, midlertidig import og varer til aktiv forædling). Sørg derfor altid for, at der er en handelsfaktura tilgængelig.

Returvareerklæring

Ved returforsendelser skal afsender udstede en proformafaktura, hvoraf det tydeligt fremgår, at der er tale om returvarer. Følgende tekst skal stå i proformafakturaen: “Hiermit bestätigen wir, dass es sich bei o.g. Produkten um Güter handelt, welche NICHT von der Dual-Use Güterliste erfasst und somit NICHT bewilligungspflichtig nach Art. 3 Güterkontrollverordnung (GKV) sind.”

Ved indførsel af returvarer er det muligt at slippe for told og moms. For at dette kan lade sig gøre, skal der udfyldes en returvareerklæring og sendes til dkaarcustoms@freja.dk

Returvareerklæring fra SKAT – link. Erklæringen skal bruges ved ankomst til grænsen.

Spørgsmål til ovenstående eller på anden måde brug for toldvejledning, så kontakt os på dkaarcustoms@freja.dk eller telefon +9670 5256.