Fakturering

Det er vigtigt at skelne imellem, om en given faktura skal udstedes til FREJA Transport & Logistics A/S eller FREJA Transport & Logistics Holding A/S. Nedenstående retningslinjer skal følges.

Faktura og CMR eller lignende underbilag skal være samlet i én PDF-fil.

FREJA Transport & Logistics A/S
Viborgvej 52
DK-7800 Skive
CVR nr. 15027800
Faktura sendes pr. mail til invoice.dk@freja.com

FREJA Transport & Logistics Holding A/S
Viborgvej 52
DK-7800 Skive
CVR nr. 35839224
Faktura sendes pr. mail til invoice.dk.holding@freja.com

For at kunne sikre en effektiv og korrekt håndtering af leverandørernes tilsendte fakturaer, skal nedenstående krav følges af alle, som leverer varer eller serviceydelser til FREJA.

Alle fakturaer skal være forsynet med FREJAs referencenummer og kontaktperson. Ved køb af transporttjenester skal fakturaen altid indeholde FREJAs transportnummer (99 x 99 99-9999), som er År – Import (I) eller Eksport (E) – Afdeling – Måned – Serienummer.

Ved køb af andre tjenester skal fakturaen altid indeholde navnet på ordregiveren hos FREJA.

Yderligere skal fakturaen indeholde dine bankoplysninger, SWIFT-adresse/IBAN. Hvis de korrekte referencer/kontaktperson og bankoplysninger ikke fremgår af fakturaen, kan fakturaen ikke godkendes, og betalingen vil således ikke kunne gennemføres.

Fakturaer, som ikke indeholder korrekte referencer, vil derfor blive returneret ubetalt til leverandøren.

Hvis du er i tvivl om, hvilke referencer FREJA skal bruge, så kontakt os.

Download faktureringsvejledning

Dansk
English