Miljøansvar

Via langsigtede beslutninger, som er truffet i samarbejde med vores kunder, vil vi gerne bidrage til udviklingen af effektive transportløsninger, som kun påvirker miljøet minimalt.

Dette betyder, at vi:

  • Gennem uddannelse ønsker at styrke vores medarbejderes kvalifikationer samt deres viden om miljøet, så de bliver i stand til at tænke miljøet ind i deres daglige arbejde.
  • Gennem vores samarbejde med leverandører, kollegaer, kunder, myndigheder samt andre interessegrupper aktivt arbejder på at forbedre den overordnede logistik samt dennes påvirkning af miljøet.
  • Ser miljømæssige forbedringer som langsigtede investeringer
  • Som transport- og logistikvirksomhed søger at forebygge påvirkninger af miljøet gennem løbende forbedringer.
  • Gennem opfølgning på og implementering af ny lovgivning på miljøområdet ønsker at give garanti for, at vi arbejder for et godt miljø.
  • I samarbejde med vores forretningspartnere har vi hele tiden fokus på at begrænse påvirkningen af miljøet. Dette gøres ved at indarbejde omtanke for miljøet i alle vores transport- og logistikløsninger.

Beregn Co2 udledning

Bæredygtighed er vigtigt for FREJA. Derfor tilbyder vi dig muligheden for at beregne Co2 udledningen af dine transporter med FREJA.

For at bruge beregneren behøver du kun kende din samlede nyttelast (kg) og afstanden mellem afsender og modtager (km).

Beregneren er baseret på EN 16258 standarden og angiver gennemsnitsværdier. Dog vil beregningen give dig en god indikation af din Co2 udledning i forbindelse med dine transporter.

Hvis du har spørgsmål omkring CO2-udslip, beregneren eller andre miljømæssige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på

QE-Department