Bæredygtige tiltag for en bedre planet

FREJAs hovedområder er inden for transport og logistik, og med den stigende globalisering er det vigtigere end nogensinde at finde mere bæredygtige løsninger for at reducere industriens CO2-udslip. Vi er bevidste om vores position inden for de globale sektorer, vi opererer i, og vi er lige så dedikerede til at adressere bredere aspekter af bæredygtighed, herunder virksomhedsledelse og samfundsansvar.

Den miljømæssige del af ESG er afgørende for en bæredygtig fremtid. FREJA er aktivt involveret i at implementere mere bæredygtige løsninger i vores drift. Dette omfatter initiativer, der har til formål at reducere vores CO2-fodaftryk, såsom at optimere udnyttelsen af laster, reducere tomkørsel og udforske bæredygtige brændstofløsninger.

Med hensyn til virksomhedsledelse er FREJA dedikeret til at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og etisk adfærd i alle vores aktiviteter. Vi følger strenge ledelsesstandarder for at sikre, at vores virksomhed opererer med integritet og i overensstemmelse med gældende love og regler. Vores ledelsespraksis er designet til at opretholde tilliden hos vores interessenter.

Når det handler om samfundsansvar, værdsætter vi vores langvarige og stærke relationer med kunder, partnere, leverandører og medarbejdere. Vi tror på, at vores medarbejdere er vores største aktiv, og vi forpligter os til at sikre deres trivsel og udvikling. Vi støtter hinanden i at finde og udvikle bæredygtige løsninger, samtidig med at vi fremmer et mangfoldigt, inkluderende og sikkert arbejdsmiljø for alle.

Vi har i mange år forpligtet os til at uddybe vores indsats i en bæredygtighedsrapport. I rapporterne beskriver vi igangværende projekter, nye initiativer og præsenterer nøgletal for at skabe gennemsigtighed i vores forretning. Vores bæredygtighedsindsats omfatter alle tre søjler inden for ESG, hvilket afspejler vores forpligtelse til at skabe en positiv indvirkning på planeten, fremme god virksomhedsledelse og leve op til vores samfundsansvar.

Tjek dit CO2-aftryk med FREJA Footprint Analyzer

Hos FREJA Transport & Logistics udforsker vi konstant forskellige bæredygtige transportformer. Vi gør os umage for at optimere vores miljøindsats og dermed bidrage til den fælles klimaindsats. Derfor har vi introduceret FREJA Footprint Analyzer.

Prøv den her

Bæredygtighedsrapporter

Code of Conduct

I FREJA har vi forpligtet os til at sikre bæredygtighed, høje forretningsmoral og etik samt fuld integritet. Vi sørger for at overholde gældende lovgivning til enhver tid. FREJA har udarbejdet en “Code of Conduct for Suppliers”, som beskriver, hvad FREJA betragter som korrekt forretningsmoral og etik for alle betydningsfulde leverandører, der håndterer transporter for FREJA.

Whistleblower

Vi har implementeret et internt anonymt whistleblower-program, hvor medarbejdere og andre kan rapportere overtrædelser af FREJAs politikker og retningslinjer gennem vores hjemmeside. Et eksternt firma administrerer programmet for at sikre anonymitet for vores medarbejdere.

Hvis du ønsker at bruge vores anonyme whistleblower-program, kan du gøre det her:

Beregn CO2-udledning

Bæredygtighed er vigtigt for FREJA. Derfor tilbyder vi dig muligheden for at beregne CO2-udledningen fra dine transportaktiviteter med FREJA.

For at bruge beregneren behøver du kun den samlede transporterede nyttelast (kg) og afstanden fra afsender til modtager (km).

Beregneren er baseret på EN 16258 standarden og giver gennemsnitsværdier. Det giver dig dog et godt skøn over CO2-emissionerne fra dine transportaktiviteter.

Har du spørgsmål i forbindelse med CO2-udledningen eller andre forhold i forbindelse med vores miljøindsats, er du meget velkommen til at kontakte os.

Send mail til FREJAs QE-afdeling