Corporate Social Responsibility

Vi vælger at tage ansvar

FREJA vægter sit samfundsansvar (CSR) højt, og det er en integreret del af den måde, FREJA driver forretning på. Det betyder, at ansvarlighed og ordentlighed er nøgleord i vores forretningsudvikling og branding. Konkret betyder det, at FREJA med en ansvarlig forretningsadfærd har fokus både på arbejdspladsen og samfundet, samt dagligt søger at reducere miljøpåvirkningerne. FREJA lægger vægt på langvarige og gensidige relationer med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

I FREJA har vi forpligtet os til at sikre bæredygtighed, høj forretningsmoral og etik samt fuld integritet. Vi sikrer, at gældende lovgivning til stadighed bliver overholdt. FREJA har udarbejdet en ”Code of Conduct for suppliers to FREJA”, som beskriver, hvad FREJA anser som god forretningsmoral og etik for alle underleverandører, som udfører transporter for FREJA.

Vores indsatser i de to seneste CSR-rapporter er systematiseret efter FNs Verdensmål. I rapporterne kan du læse, hvordan FREJA arbejder for at leve op til de mål og det ansvar, vi har påtaget os. Her beskriver vi igangværende projekter og nye initiativer, som skal være med til at indfri målsætningerne for de kommende år. Ligeledes fremlægger vi en række nøgletal, som viser dels status dels udvikling indenfor miljø samt ansvarlighed.

Kort sagt åbner vi bogen for en række områder, som vi ikke tidligere har fortalt om i offentligheden. Vi tror på, at det styrker vores image som en troværdig og ansvarlig samarbejdspartner.

 

Anonymt whistleblower program

FREJA har implementeret et internt whistleblower program med det formål at sikre gennemsigtighed og integritet. Medarbejdere kan indberette overtrædelser af FREJAs politiker og retningslinjer via en hjemmeside. En ekstern udbyder administrerer programmet, hvilket sikrer fuld anonymitet for vores medarbejdere. Det er også muligt for eksterne parter at rapportere overtrædelser.

Ønsker du at gøre brug af vores whistleblower program, kan du benytte nedenstående link.

Whistleblower