SDK FREJA sætter fokus på bæredygtighed – Q3 Nyhedsbrev


Læs på engelsk

Kære læser

Velkommen til FREJA’s tredje nyhedsbrev i 2022, hvor vi gerne vil dele, hvad der sker i vores del af transport & logistikverdenen.

Vores første samlede bæredygtighedsrapport sætter fokus på klima og mennesker

Fremover skal lastbiler betale vejafgift i Danmark alt efter, hvor meget CO2 der udledes fra kørslen.

Den samlede danske transportbranche og transportministeren har fået EU-kommission til at tilbagerulle deres afgørelse om fortolkningen af ’return-of-vehicle’

Vi takker for din interesse for vores nyhedsbrev og ønsker dig god læsning.

Med venlig hilsen
Jan Sunde

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Fra 2025 skal en ny CO2 differentieret og kilometerbaseret vejafgift for lastbiler bane vejen for den grønne omstilling – Men indtægterne bliver ikke brugt på grøn omstilling.

”Fremover skal lastbiler betale vejafgift i Danmark alt efter, hvor meget CO2 der udledes fra kørslen. Det er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om. Ændringen sker fra 2025, så vognmænd m.fl. får mulighed for at omstille sig. Den samlede aftale skønnes at reducere CO2-udledningen med ca. 0,3 mio. ton i 2025 og ca. 0,4 mio. ton i 2030.”

Skriver transportministeriet i en pressemeddelelse. den 24. juli 2022.

Aftalen er endnu et skridt på vejen til at realisere målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030.

FREJA støtter op om den grønne omstilling og ser positivt på initiativer, som er med til at konvertere branchen. FREJA er omstillingsparate og har gennemarbejdet flere initiativer for at skabe de bedste rammer for vognmænd.  Dog er det afgørende, at afgiften allokeres til grøn omstilling og ikke blot bliver endnu en afgift der ikke føres tilbage til erhvervet. Umiddelbart kan vi ikke se nogen plan for en reel grøn omstilling i aftalen om kørselsafgifter. Ifølge aftalepapirerne tyder det på, at indtægterne fra aftalen ikke kommer til at støtte den grønne dagsorden, men i stedet giver mere administration.

Læs også: Bestseller og FREJA skærer 500 tons CO2 om året med lastbiler og brugt madolie.

Det er ærgerligt, da FREJA gerne så en grøn udvikling af branchen i hånd med de initiativer, som regeringen foreslår. Hvis man skal være sikker på, at aftalen har den ønskede effektivitet, ser FREJA gerne, at indtægterne bliver investeret i den grønne omstilling i stedet for at gå til statskassen.

De nævnte initiativer fra regeringen er følgende:

Vejafgift for lastbiler: Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark. Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning. Grønne lastbiler vil således betale mindst i afgift. Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,2 kr. pr. km i 2030.

Effektivisering af vejgodstransporten: Tiltagene forventes at skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark. Det sker ved at ændre i de nationale regler om vægt og dimensionering af lastbiler i vejgodstransporten. Ændringerne træder ligeledes i kraft 1. januar 2025.

Bedre vilkår for banegods i Danmark: Initiativerne forventes at forbedre vilkårene for banegods i Danmark, herunder en pulje med en låneordning for godsoperatører på jernbanen samt en kortlægning af udfordringerne med banegodsterminalerne i Hirtshals og Esbjerg.

Læs aftaleteksten her for de konkrete vedtagelser.

 

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Franz Andersen

Sales Director Denmark
+45 5234 5030
+45 9670 5030
fas@freja.com

Vores første samlede bæredygtighedsrapport sætter fokus på klima og mennesker

SDK FREJA formaliserer vores nye ambitioner inden for bæredygtighedsdagsordenen, da vi målretter klimafodaftryk og mennesker i den første kollektive bæredygtighedsrapport siden fusionen mellem SDK og FREJA i 2021.

I vores første ESG-rapport nogensinde fokuserer SDK FREJA på at danne grundlaget for det fremtidige arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed. Med det formål at lede en datadrevet og bevidst indsats for at bevæge sig i en mere bæredygtig og ansvarlig retning i fremtiden, opdeler rapporten de forskellige forretningsområder inden for den nyligt fusionerede virksomhed. Formålet er at prioritere indsatser, der sikrer størst mulig effekt i de områder, hvor der kan gøres en reel forskel.

Følgende er  de fokusområder, som SDK FREJA ønsker at engagere sig i i fremtiden:

MILJØ

Klimapåvirkninger under vores kontrol

 • Vi søger at reducere emissioner under vores kontrol med 60 % inden 2040.
 • SDK FREJA ønsker at konvertere vores egen lastbilflåde til at bruge alternative brændstoffer inden 2035 og reducere vores tomme transportere på vejtransport til 8 %

Klimapåvirkninger fra vores værdikæde

 • Vi søger at sænke emissionerne i vores værdikæde med 50 % inden 2040
 • SDK FREJA ønsker at skabe flere muligheder for, at vores kunder kan vælge andre transportformer såsom jernbanefragt og ved at skabe flere muligheder for partnere i vores værdikæde for at bruge alternative brændstoffer

Ressource- og affaldshåndtering

 • SDK FREJA ønsker allerede i 2025 at øge vores affaldssortering fra 54,75 % i år til 65 %.

 

Social

Sundhed og sikkerhed

 • Fraværsfrekvens pr. 1.000.000 i 2024 under 8
 • Sygefravær under 2,5 %

Mangfoldighed, ligestilling og inklusion

 • Vores ambition er at have 33 % af det underrepræsenterede køn i SDK FREJAs bestyrelse i 2023
 • I de kommende år vil vi prioritere en mere balanceret kønssammensætning i hele SDK FREJA

Medarbejdertiltrækning og fastholdelse

 • Det er en klar prioritet for os at oprette forskellige programmer for at uddanne og tiltrække den næste generation af talenter
 • Ved at behandle vores chauffører med anstændighed og respekt åbner vi op for en ligeværdig dialog, der fremmer respekt og motivation.

Samfundsengagement

 • Vores strategi er at støtte mindre fællesskaber og sportsatleter, der har samme værdier som SDK FRJEA, og som vores bidrag kan gøre en meningsfuld forskel for deres udvikling.

 

Corporate Governance

 • Vores ISO-certificeringer er en vigtig del af vores ledelse, vi sigter mod at have ISO 9001-certificering af vores kvalitetsstyringssystemer for alle vores enheder inden 2024

Compliance

 • FREJA er AEO (Authorized Economic Operator) certificeret i Danmark, Sverige og Finland.
  For operationer i havne, cross docking-terminaler og varehuse overvåges overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og -krav af QHSE.
 • Vejtransport er en blanding af EU- og nationale regler inden for forskellige krav til hviletid, cabotagekørsel, mindsteløn, returnering af køretøjer til deres oprindelseslande og toldkrav i og ud af EU.

Databeskyttelse og sikkerhed

 • Vi stræber løbende efter at sikre, at vi integrerer mere digital innovation og it-sikkerhed
 • Vores informationssikkerhedsstyringssystem er i overensstemmelse med internationalt accepteret bedste praksis som defineret i relevante standarder såsom ISO 27002.

Indberetning og håndtering af uredelighed

 • SDK FREJAs whistleblower-tjeneste administreres af en tredjepart og er tilgængelig på flere sprog for nem adgang. Vores whistleblower-service giver vores medarbejdere mulighed for anonymt og frit at udtrykke bekymringer eller klager i fortrolighed gennem vores hjemmeside og vores intranet.
 • Vi har i øjeblikket to separate Codes of Conduct – en for vores medarbejdere og en for leverandørerne af vores logistikdivision. I 3. kvartal 2022 vil et samlet adfærdskodeks for SDK FREJA erstatte vores nuværende adfærdskodeks.

Gennemsigtighed

 • Vi sigter efter at være i overensstemmelse med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) før ikrafttræden i 2025/2026.

 

Bæredygtighed i fokus fremadrettet

SDK fusionerede med logistik- og transportvirksomheden FREJA i 2021. Et perfekt match, som gav anledning til den perfekte mulighed for at udarbejde og lancere koncernens første samlede Bæredygtighedsrapport. Synergien skaber problemfrie muligheder for samarbejde mellem enhederne, hvilket gavner hele SDK FREJA og kunderne.

Bæredygtighed er begyndelsen på nye muligheder for at skabe en bedre fremtid. Vi er sikre på, at den bæredygtige dagsorden vil være en fordel for succesfulde operationer på tværs af vores organisation, alle vores partnere.

Læs hele rapporten her

 

Før ESG har FREJA lavet CSR rapporter siden 2017. Du kan se dem alle her.

Eric Clausen

Head of ESG & Quality, FREJA Transport & Logistics Holding A/S
+45 2933 6958
+45 9670 5216
ecl@freja.com

Den samlede danske transport branche og transportministeren har fået EU-kommission til at tilbagerulle deres afgørelse om fortolkningen af ’return-of-vehicle’

Den 23. juni skrev en samlet dansk transport branche et brev til transportministeriet, hvori der bl.a. stod følgende:

”Det vil være ødelæggende for den europæiske vejgodssektors konkurrenceevne, hvis Kommissionens fortolkning får lov at stå ved magt. Logistikken og tilrettelæggelsen af gods- og varestrømmene i Europa vil blive kompliceret i en hidtil uset grad, der vil medføre et mærkbart fald i sektorens effektivitet og produktivitet. Der vil blive suget kapacitet ud af markedet i en situation, hvor der er brug for det modsatte, og det vil resultere i øgede omkostningerne for virksomheder, forbrugere og samfund, uden at nogen drager fordel af det.”

Brevet er en svar på EU-kommissionens afgørelse og fortolkning af EU’s Vejpakke, som trådte i effekt i februar 2022.

Læs også: EU-kommissionen insisterer på, at loven om returnering af lastbiler også gælder for trailere.

Få dage efter brevet er blev sendt, har transportminister Trine Bramsen imødekommet branchens ønsker og har sendt brev til EU-kommissionen, hvori ministeren skriver, at man fra dansk side ikke forventer at følge Kommissionens fortolkning om at sende både trailere og sættevogne hjem hver ottende uge.

EU-kommissionen har den 14. september 2022 tilbagerullet deres tidligere fortolkning, og det er nu kun lastbiler, der skal returnere hver 8. uge – ikke længere traileren.

De seneste regler for mobilitetspakke, som omfattede 8-ugers obligatorisk returnering af køretøjer, blev godkendt af Europa-Parlamentet i sommeren 2020 med virkning fra februar 2022.

Mobilitetspakken inkluderede den obligatoriske returlastbilregel, som siger, at et køretøj skal returnere en gang hver ottende uge til det sted, hvorfra virksomheden drives. Lovgivningen bør dog også anvendes på trailere og sættevogne, ifølge et Q&A-ark, som EU udgav i sommeren 2022.

Læs det fulde brev fra dansk transport branche til transportministeren her.

 

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Synergier og muligheder inden for bæredygtighed på tværs af hele USTC

Efter virksomhedens hidtil stærkeste regnskabsår præsenterer United Shipping and Trading Company (USTC) sin første samlede bæredygtighedsrapport, der viser basislinjer og ambitioner på tværs af koncernen baseret på individuel rapportering fra datterselskaber af USTC, herunder SDK FREJA, Unit IT, Uni-Tankers , og Bunker Holding.

Corporate Governance

Da USTC er vokset både organisk og gennem opkøb, har vi haft et kontinuerligt fokus på at styrke ledelsen på tværs af koncernen. Samtidig har vi langsomt og støt gennemført et generationsskifte i ejerskabet, der sikrer, at Torben Østergaard-Nielsens stafet er gået videre til hans to døtre Mia Østergaard Rechnitzer og Nina Østergaard Borris. Disse udviklinger har været naturlige, bevidste og meget forbundne.

Klimapåvirkninger

Koncernvirksomheder fungerer som formidlere og facilitatorer, og den overvældende andel af hver virksomheds CO2-fodaftryk kommer i form af indirekte emissioner fra deres værdikæde. For USTC tegner disse Scope 3-emissioner sig for 99,9 procent af det samlede fodaftryk.

Mangfoldighed, lighed og inklusion

USTC støtter alle virksomheder i koncernen, som omfatter mennesker så forskellige som bunkerhandlere, it-specialister, lastbilchauffører, havnearbejdere og finansielle eksperter. Mens hver virksomhed i USTC arbejder med mangfoldighed, lighed og inklusion, da udfordringerne og potentielle løsninger relaterer sig til dem og deres markeder

Compliance

Den verden, USTC opererer i, er ikke den samme, som da virksomheden blev etableret for mere end 40 år siden. Det ser måske ikke sådan ud, da vi stadig i det væsentlige støtter vores kunder med at bringe deres varer og tjenester på markedet på den bedst mulige måde. Men måden, vi gør dette på, ændrer sig fundamentalt, især i løbet af det sidste årti.

En forenet USTC ambitiøs for en bæredygtig fremtid

Engang et lille lokalt skibsmæglerfirma, kan SDK’s rejse spores helt tilbage til moderselskabet USTC’s foreløbige begyndelse i 1876. Over tid oplevede SDK en enorm vækst gennem opkøb af mindre virksomheder; en vækstrejse kun muliggjort af det familieejede moderselskab USTC – eller United Shipping and Trading Companys aktive engagement og involvering. I den seneste af sine bestræbelser fusionerede SDK med logistik- og transportvirksomheden FREJA i 2021. Et perfekt match, som gav anledning til den perfekte mulighed for at udarbejde og lancere koncernens første samlede bæredygtighedsrapport.

Åbne samtaler mellem ejerne og USTC-enheder om at samordne indsatser og ambitioner for bæredygtighed har på det seneste stået højt på dagsordenen.

Ved at sætte retning og ambitioner for bæredygtighed skaber moderselskabet USTC værdi for hele gruppen af ​​virksomheder og sikrer deres langsigtede velstand

Læs USTCs fulde bæredygtighedsrapport for 2021/2022 her

 

Før ESG har FREJA lavet CSR rapporter siden 2017. Du kan se dem alle her.

Eric Clausen

Head of ESG & Quality, FREJA Transport & Logistics Holding A/S
+45 2933 6958
+45 9670 5216
ecl@freja.com

Seneste nyt