Nu kan du læse årets sidste nyhedsbrev


Read in English

Kære læser

Vi har taget fat på årets sidste måned og kan se tilbage på 2020 som et meget specielt år præget af COVID-19 og de omfattende konsekvenser, det har haft for hele verden.

Hos FREJA har vi også mødt udfordringer grundet COVID-19, idet tilgængeligheden til de internationale markeder har været udfordret og hele tiden har ændret sig. Vi har hele året haft fokus på løbende at omstille os og tilpasse os situationen, således at vi har været i stand til at opretholde forsyningssikkerheden og dermed servicere vores kunder på bedst mulige måde.

Vi vil med dette nyhedsbrev gerne dele de seneste nyheder fra vores del af transport- og logistikverdenen. I nyhedsbrevet kommer vi ind på den optimering, du kan få af din forretning i kraft af digital integration med FREJA, og vi fortæller om FREJAs 4PL Team, som tilbyder at lave et sundhedstjek af din forsyningskæde med henblik på optimering.

I en af artiklerne skitserer vi, hvordan nye danske cabotageregler vil få betydning for kørslen i Danmark samt påvirkningerne af miljøet. Vi er meget stolte over at præsentere FREJAs nye virksomhedsvideo, der sætter FREJAnitterne i centrum. Du kan se filmen i nyhedsbrevet.

Slutteligt ser vi frem imod en fusion mellem FREJA og SDK*, som vil samle cirka 1.300 medarbejdere og stille os som en endnu stærkere spiller på det internationale transport- og logistikmarked i 2021.

Med disse ord takker jeg for samarbejdet i 2020 og ønsker en glædelig jul samt et godt nytår.

 

*aftalen er betinget af en godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Stor fusion i transport- og logistikindustrien

For nyligt annoncerede FREJA Transport & Logistics Holding A/S og SDK A/S, der ejes af USTC, en fusion, der vil konsolidere to store familieejede virksomheder i transport- og logistikindustrien.

FREJA og SDK samler cirka 1.300 medarbejdere og får en årlig omsætning på mere end 5 mia. DKK.

Fusionen mellem FREJA og SDK, der ejes af USTC Group, vil skabe en ny stærk spiller i transport- og logistikindustrien og styrke den samlede markedsposition, samt bane vejen for fremtidig udvikling og vækst.

SDK A/S bliver 75% aktionær i det nyligt fusionerede selskab, mens de resterende 25% ejes af Jørgen Hansen, den nuværende majoritetsaktionær og grundlægger af FREJA, sammen med direktionen. Handlen skal endeligt godkendes af de relevante konkurrencemyndigheder.

Langsigtet engagement
Det har ikke været en let beslutning for Jørgen Hansen at overdrage en stor del af sit livsværk. Derfor var det af afgørende betydning at finde en forretningspartner med de samme langsigtede værdier og engagement, som FREJA er baseret på.

”Siden jeg grundlagde virksomheden i 1985, har det været vores ambition at skabe vækst og udvide vores forretningsområder. Jeg er stolt over, at vores virksomhed har gjort det så godt, og at vi nu har mulighed for at blive en del af USTC-koncernen ved at fusionere med SDK. Vores familieværdier stemmer overens med familien Østergaard-Nielsens værdier, og jeg har fuld tillid til, at det nye partnerskab er et perfekt match”, siger Jørgen Hansen.

Større kundekreds
SDK Group ejes af familien Østergaard-Nielsen og har en lang historie inden for transport og logistik. Virksomheden blev grundlagt i 1876 under navnet Julius Mortensen Shipping. Mange år senere blev netop denne forretning den første i USTC-ejer Torben Østergaard-Nielsens portefølje.

USTC, som har hovedkontor i Middelfart, er et globalt konglomerat med over 2.500 ansatte fordelt over mere end 100 kontorer i 33 lande. I det seneste regnskabsår havde USTC en omsætning på 76 mia. kr.

”Vi har søgt efter en stærk virksomhed med samme værdigrundlag som os, og som kan hjælpe os til at indfri vores langsigtede mål. Denne fusion vil skabe en platform for yderligere vækst både organisk og i form af yderligere opkøb. Når fusionen er afsluttet, vil selskabets samlede størrelse give os klare konkurrencefordele. Vi vil være bedre stillet med kompetencer og viden fra vores erfarne og værdifulde medarbejdere i både FREJA og SDK”, siger Søren Gran Hansen, CEO i SDK.

Ulrik Rasmussen, der er CEO i FREJA, glæder sig også over fusionen og er meget opmærksom på, at dette skridt sætter det fusionerede selskab i en yderst attraktiv position i forhold til at kunne tilbyde kunderne en endnu bedre service, en højere kvalitet og en bredere portefølje.

Erfaren ledelse
Fusionen vil resultere i ændringer i virksomhedsstrukturen. Alle FREJAs nuværende forretningsenheder fusioneres med SDKs logistikselskaber til en ny enhed under navnet FREJA Transport & Logistics. Som følge heraf vil størstedelen af ​​de nuværende SDK logistikaktiviteter blive omdøbt til FREJA og videreføre det velkendte og respekterede brand. Alle øvrige SDK-aktiviteter inden for stevedoring, agency, befragtning og cruise fortsætter uændret under SDK brandet og forbliver under det fulde ejerskab af USTC-koncernen.

Søren Gran Hansen fortsætter i sin rolle som CEO i SDK A/S og vil derudover påtage sig rollen som bestyrelsesformand for den nye enhed FREJA Transport & Logistics. Grundlæggeren af ​​FREJA, Jørgen Hansen, bliver medlem af bestyrelsen i SDK A/S, hvor hans omfattende erfaring og brancheekspertise bliver et aktiv for virksomheden. Ulrik Rasmussen fortsætter som CEO for FREJA Transport & Logistics.

Den nye enhed, FREJA Transport & Logistics, har kontorer i syv forskellige lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Holland og Kina

Aftalen er betinget af en godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder.

Transaktionsprisen vil ikke blive oplyst.

Jørgen J. Hansen

Founder
+45 4019 5288
+45 9670 5101
jh@freja.com

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Nye danske cabotageregler med store konsekvenser for miljøet

Cabotage er en betegnelse for indenrigstransport, som bliver foretaget med et transportmiddel, der er hjemmehørende i et andet land. Cabotage kan ske med alle transportmidler, dvs. skib, fly og, i vores tilfælde, lastbil. Cabotage har været brugt gennem mange år, men i 2021 forventer man at vedtage nye regler i Danmark, som vil få betydelige konsekvenser for landevejstransporterne i forhold til det, vi kender i dag.

De nye danske tiltag omfatter bl.a. et krav om, at chauffører på internationale biler skal aflønnes efter danske lønnormer, og bliver en chauffør udtaget til kontrol, skal han kunne fremvise dokumentation i form af ansættelseskontrakt og lønsedler. Samtidig skal udenlandske vognmænd registrere sig i et dansk register, og forud for hver transport skal den udenlandske vognmand angive, på- og aflæsse steder, bilens registreringsnummer, persondata på chaufføren samt hvilken rute, der er planlagt. Vi forudser desværre, at dette vil betyde så store administrative byrder, at udenlandske vognmænd fravælger cabotagekørsel i Danmark.

Konsekvensen vil i så fald være, at vi ikke kan benytte udenlandske biler til eksempelvis fælles oplæsning hos en kunde. Hos FREJA er vi vant til at optimere transporterne og udnytte kapaciteten bedst muligt ved at lade en given chauffør indhente alt gods hos en kunde for derefter at konsolidere godset på vores terminaler inden den videre transport til de forskellige eksportmarkeder. Denne proces sparer på tomkilometerkørsel, og vi undgår dermed en unødig belastning af miljøet.

Når de nye regler træder i kraft, vil det betyde, at udenlandske biler bliver dårligere udnyttet, der skal flere biler ud til kunderne, og vi kommer samlet set til at køre flere kilometer. Endnu værre er det, at vi spolerer de bestræbelser, vi har haft gennem mange år på at reducere miljøpåvirkningerne ved vores transporter, og samlet set vil det påvirke prissætningen af den del af transporten, der udføres i Danmark.

Hos FREJA håber vi derfor på en mere praktisk ordning end den, der pt. ligger skitseret, til fordel for os, vores kunder og ikke mindst miljøet.

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Optimér din forretning via digitale integrationer med FREJA

Fragtkøbere bruger ofte meget tid på manuelle opgaver såsom booking af transporter, sporing af forsendelser og håndtering af fakturaer, men ville det ikke være rart, hvis du kunne spare tid og ressourcer ved at automatisere alle disse processer?

FREJA kan nemt hjælpe dig med at blive mere effektiv. Vi kan facilitere møder, hvor vi identificerer potentielle forretningsprocesser, der via integrationer med vores systemer kan forbedre effektiviteten. Potentialet er stort, da det giver dig mulighed for at reducere eller eliminere manuelle opgaver.

Uden EDI er der mange flere steps i en process.

Hvis du bruger et TA-system som for eksempel Unifaun, Consignor, CargoFlux eller LogTrade, eller dit IT-system er i stand til at sende og modtage forsendelsesdata og fakturaer i et andet filformat, kan vi integrere systemerne.

Vi har masser af erfaring med at tilpasse EDI/API-løsninger, så de passer til vores kunders IT-systemer, og vi stræber altid efter at finde de bedste løsninger for vores kunder. Vi kan bruge filen fra dit IT-system til oprettelse af bookinger, og vi kan levere statusfiler eller fakturaer i dit foretrukne format via EAN-netværk. Vi er stærke i standarder, og vi er eksperter i at levere tilpassede løsninger.

Efter EDI er processen simplificeret og automatiseret.

Hvis du har outsourcet din logistik til FREJA eller en anden 3PL eller 4PL virksomhed, kan du også drage nytte af at udføre IT-integrationer med os. Når du placerer dine varer på vores lagre, kan vi integrere vores systemer med dine og indsamle stamdata, samt salgs- og indkøbsordrer automatisk fra dig og derefter returnere lige præcis den data, du har brug for. Dit system vil altid være opdateret med den nyeste information i 3PL-systemet, hvilket betyder, at du sparer tid og reducerer eventuelle fejl i de forskellige processer. Mulighederne er uendelige, og vi kan skabe en skræddersyet løsning, der dækker dine behov.

Hvis du har EDI-kompetencer og allerede har en slags EDI i flow, så lad os forbinde vores systemer.

Hvis du ikke har EDI, men ønsker at identificere det digitale potentiale i dine logistikprocesser, så lad os hjælpe dig. Vi er erfarne konsulenter og hjælper allerede flere kunder på deres digitale rejse.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din forretning gennem IT-integrationer, så tøv ikke med at kontakte vores IT-integrationsmanager, Henrik Dejgaard, på hde@freja.com for at diskutere mulighederne.

Henrik Dejgaard

IT Integration Manager
+45 20 66 53 93
+45 96 70 50 25
hde@freja.com

Hvor sund og stærk er din forsyningskæde?

Hvornår tog du sidst temperaturen på din forsyningskæde?

I forbindelse med COVID-19 pandemien har mange virksomheder lært, hvor vigtigt det er at have en stærk og agil forsyningskæde. Vi oplever, at der er kommet øget fokus på supply chain optimering og det at lave indkøb i eller tættere på Europa for at sikre fremtidens forsyninger.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Det kan være en vanskelig og uoverskuelig opgave at tjekke hvor sund og stærk ens virksomheds forsyningskæde er. FREJAs 4PL Team tilbyder analyser på konsulentbasis. Her kan du få et hurtigt og standardiseret sundhedstjek af din forsyningskæde og dermed gøre det lettere for dig at tilpasse din forsyningskæde til eksterne faktorer. På den måde sikrer du, at du bibeholder din konkurrencedygtighed.

Ved at analysere data er det muligt at kortlægge alle forsendelser, der ankommer til og afgår fra dine lokationer, og derved måle hvordan din forsyningskæde præsterer i dens nuværende tilstand.

Ved du, hvor mange kilometer der køres for at holde din virksomheds forsyningskæde i gang?

Ved at tage udgangspunkt i din virksomheds aktuelle situation kan FREJAs matematiske modeller optimere din forsyningskædes præstation ved at overveje forskellige scenarier, såsom mængde og placering af lagre, der kan minimere den tilbagelagte afstand.

Når man sammenligner fremtidige scenarier med den aktuelle situation, er det muligt at bestemme, hvor meget der kan forbedres – og der er helt sikkert penge at tjene ved at optimere forsyningskæden.

Hvorfor bruge tid på det?

Ved løbende at tjekke pulsen på din forsyningskæde, er du bedre rustet til at håndtere uforudsete situationer. At reducere den tilbagelagte afstand kan minimere CO2-aftrykket og omkostninger, samt forbedre gennemløbstider. Vi, dine kunder og verden vil give dig en stående applaus for sådanne præstationer.

Hvad er det næste?

Brug den nye tilegnede viden til at sænke dine omkostninger. Ræk ud til Kenneth Sandgaard for en uformel snak om din forsyningskædes sundhedsniveau.

Kenneth Sandgaard

Head of Digital & Innovation Denmark
+45 52 34 53 60
+45 96 70 53 60
ksa@freja.com

FREJAs nye virksomhedsfilm med FREJAnitterne i centrum er ude nu

FREJA er stolte af at kunne præsentere vores nye virksomhedsfilm, der sætter FREJAnitterne i centrum. Hos FREJA stræber vi efter at være den mest personlige transport- og logistikvirksomhed, og det bliver afspejlet i vores nye film om FREJA.

”I begyndelsen af året påbegyndte vi produktionen af den nye film, og det har fra start af været vigtigt for os, at vores kunder, partnere og leverandører ved, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi var derfor hurtigt enige i, at vores kolleger skulle være stjernerne, og at vi ikke skulle benytte os af skuespillere. Det er FREJAs medarbejdere, der gør, at vi adskiller os fra konkurrenterne, og derfor er det kun naturligt, at de er hovedpersonerne”, udtaler FREJAs Udviklingsdirektør, Nicolai Præstholm.

Nicolai fortsætter: ”Det man ser i denne her film er ægte – det er vores medarbejdere, det er dem, der er i kontakt med kunderne, det er FREJA. Vores stifter, Jørgen Hansen, har altid sagt at ”transport is a people business”, og det er med det udgangspunkt, at materialet er lavet”.

Udover virksomhedsfilmen, kan vi også præsentere en film, der introducerer vores pharma & healthcare services, samt en film der giver et humoristisk indblik i, hvordan det er at arbejde hos FREJA.

Du kan se FREJAs nye film her:

Nicolai Præstholm

Group Business Development Director

+45 9670 5370
npr@freja.com

Seneste nyt