FREJA bringer dig de seneste nyheder fra Q2


Read in English

Kære læser

Velkommen til FREJAs nyhedsbrev, hvor vi vil dele med dig, hvad der sker i vores del af transport- og logistikverdenen.

Vi ser en kraftig vækst i samfundet generelt og et øget behov for transportydelser. Det er vi naturligvis glade for, men oplever et lille skår i glæden. Nye love og regler, herunder danske særregler for cabotagekørsel, betyder desværre, at der generelt er mangel på kapacitet, hvilket vanskeliggør udførelsen af kundernes behov for transporter. Vi arbejder hele tiden på at tiltrække og fastholde vognmænd, så vi kan imødekomme de nuværende og fremtidige behov.

FREJA arbejder aktivt med CSR. Som transport- og logistikvirksomhed mener vi, at vi har et særligt ansvar, når det kommer til at sikre en mere grøn hverdag. Vi har netop udgivet vores CSR-rapport for året 2020. Læs mere herom i nyhedsbrevet.

Golfarrangementet ”Made in HimmerLand presented by FREJA” blev i år afviklet under særlige coronarestriktioner, men alt i alt havde vi fire fantastiske dage i Himmerland den sidste weekend i maj.

I forbindelse med fusionen mellem FREJA og SDK er tre kolleger fra FREJAs salgsafdeling flyttet ind i samme lokaler som SDK på havnen i Esbjerg. Hils på de tre medarbejdere i nyhedsbrevet.

God læselyst med dette nyhedsbrev.

Jeg ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

Indførelse af nye danske cabotageregler har medført kapacitetsbrist

Cabotage er en betegnelse for indenrigstransport, som bliver udført med et transportmiddel, der er hjemmehørende i et andet land. Cabotage har været brugt gennem mange år, men i 2021 har man indført nye regler i Danmark. De nye regler betyder bl.a., at chauffører på internationale biler skal aflønnes efter danske lønnormer, og bliver en chauffør udtaget til kontrol, skal han kunne fremvise dokumentation i form af ansættelseskontrakt og lønsedler. Samtidig skal udenlandske vognmænd registrere sig online i et dansk register, og forud for hver transport skal den udenlandske vognmand angive dato for udførsel af transporten, bilens registreringsnummer samt persondata på chaufføren.

Siden 1. april 2021 er de danske myndigheder begyndt at udstede bøder til chauffører og vognmænd, der ikke overholder reglerne 100% eller laver registreringsfejl. Dette har desværre betydet, at mange udenlandske vognmænd har fået øgede administrative byrder og derved øges omkostningerne, som sendes videre til speditøren. I andre tilfælde fravælger den udenlandske vognmand helt at køre cabotage i Danmark. En konsekvens af dette er et behov for flere danske trækkere til at udføre transporterne.

Imidlertid er kapaciteten af danske vognmænd og trækkere ikke tilstrækkelig stor til at imødekomme behovet, og vi ser desværre en større og større kapacitetsmangel.

Vi finder det ærgerligt, at strikse regler og strenge krav om registrering har bragt os i den situation, at vi ikke kan opfylde kundernes behov for transporter. De overordnede ønsker om at regulere markedet for lastbiltransporter i EU er der taget hånd om ved implementeringen af EUs vejpakke, men de danske særregler er desværre en hindring.

Vi gør, hvad vi kan for løbende at tiltrække og fastholde vognmænd samtidig med, at vi via vores brancheorganisation forsøger at gøre myndighederne opmærksomme på problemstillingen.

Vi beklager denne udvikling.

Jan Sunde

Managing Director Denmark
+45 4060 5600
+45 9670 5005
jsu@freja.com

De lokale relationer i Esbjerg styrkes med nyt FREJA-kontor

I forbindelse med fusionen mellem FREJA Transport & Logistics Holding A/S og SDK A/S er tre kolleger fra FREJA flyttet ind i samme lokaler som SDK på havnen i Esbjerg. På samme lokation finder man ligeledes de gamle hæderkronede Esbjerg virksomheder inden for shipping og skibschartering, Niels Winther Maritime og Juhl & Ehrhorn, som er ejet af SDK. Placeringen på havnen er omdrejningspunktet for byens erhvervsliv, og i tæt samarbejde med de andre SDK virksomheder er målet at skabe nye synergier, så vi i fællesskab kan tilbyde komplette løsninger inden for transport og logistik.

Det er Kenneth Christensen, Senior Account Manager, Henrik Miche Pedersen, Senior Business Development Manager East & Central Europe, og Kasper Hansen, Sales Representative, der er flyttet ind på det nye FREJA kontor i Esbjerg. Tilsammen har de mere end 50 års erfaring inden for transport- og logistikbranchen, og det er et helt bevidst valg, at de skal repræsentere FREJA i Esbjerg. De har alle slået rødder i Esbjerg og er aktive i det lokale miljø, her især det lokale sportsmiljø. Henrik er medlem af den lokale cykelklub ”Team Motion”, hvorimod Kenneth og Kasper spiller golf i Esbjerg Golfklub. De er glade for, at de kan få lov til at være med til at udvikle FREJA i Esbjerg, og mener at lokationen er det helt rette valg.

”Med det nye kontor udgør vi en udviklingsafdeling for FREJA, hvor formålet er at komme tættere på vores nuværende kunder og styrke vores relationer samt øge tilstedeværelsen for nye kunder. Vi står til rådighed som kundernes lokale partner på nationale og internationale transport- og logistikløsninger til konkurrencedygtige priser. Vi oplever, at især Esbjergenserne sætter pris på den personlige kontakt og går meget op i at støtte lokalt. Derfor er vi glade for, at FREJA har åbnet en base i Esbjerg, så vi kan være endnu mere tilgængelige for kunderne og tilbyde dem one stop shopping inden for transport og logistik”, udtaler Kenneth Christensen.

Mens mange af de større transport- og logistikvirksomheder er flyttet ud af byen, ser FREJA i stedet frem til at arbejde fra den nye lokation, da Esbjerg byder på mange gode forretningsmuligheder. Byen er i gang med at udvikle sig stærkt erhvervsmæssigt særligt inden for vedvarende energi.

”Der er mange spændende underleverandører, hvor vi ser et godt match med FREJA og de kompetencer, vi kan tilbyde. Vi håber, at vi kan få skabt nogle nye kunderelationer og gode partnerskaber, så vi sammen kan bidrage til hinandens udvikling og i tillæg gøre Esbjerg endnu mere attraktiv som erhvervsby for virksomheder”, fortæller Kasper Hansen.

Med mere end 35 års erfaring inden for transport og logistik kan FREJA tilbyde professionel rådgivning og sparring samt skabe løsninger, der tager udgangspunkt i kundens behov.

”FREJA har gennem årene investeret en del i IT og teknologi. Det betyder, at vi i dag kan tilbyde mange forskellige digitale services heriblandt webbooking, track & trace, miljørapportering samt vores helt egen Business Intelligence platform, MyFREJA, hvor vores kunder har mulighed for at få værdifulde indsigter i deres transportaktiviteter. I tillæg til dette er vi også særligt skarpe på IT integrationer og tilbyder avancerede integrationsmuligheder tilpasset vores kunder. Vi har mere end 25 kontorer fordelt over Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen og Kina samt et stort netværk af dygtige agenter i Europa og resten af verden. Vi har ligeledes en stor vognpark, som kan dække enhver kundes behov – stor som lille”, afslutter Henrik Miche Pedersen.

FREJA ser frem til at etablere tætte relationer i Esbjerg og satser på at skabe et endnu stærkere fundament i Sydvestjylland som kundernes foretrukne full service provider inden for vej og luft.

Hvis du vil vide mere om, hvordan FREJA kan hjælpe dig, er du velkommen til at række ud til Kenneth, Henrik eller Kasper.

FREJA Transport & Logistics A/S
Dagvej 3
DK-6700 Esbjerg

Franz Andersen

Sales Director Denmark
+45 5234 5030
+45 9670 5030
fas@freja.com

Henrik Miche Pedersen

Senior Business Development Manager East & Central Europe Denmark
+45 4020 4069
+45 3697 0169
hmp@freja.com

Kasper Hansen

Account Manager
+45 5234 5033
+45 9670 5033
khs@freja.com

FREJA præsenterer CSR-rapport 2020

Social ansvarlighed og bæredygtighed står vores hjerte nær, og vi er i FREJA glade for at kunne præsentere den seneste CSR-rapport for året 2020. Denne rapport markerer den fjerde CSR-rapport for FREJA siden 2017. I rapporten løfter vi sløret for de tiltag og initiativer, vi er lykkes med i 2020, samt de mål vi har sat os for fremtiden, som skal bidrage til at skabe et bedre miljø og en mere bæredygtig planet.

Som transport- og logistikvirksomhed mener vi, at vi har et helt særligt ansvar, når det kommer til at sikre en mere grøn hverdag. Vi er i en branche, som er altafgørende for samfundet, da vi bidrager til at transportere nødvendige varer som for eksempel lægemidler, fødevarer og hygiejneprodukter, men effekten af dette er, at transportsektoren står for 24% af den direkte CO2 udledning fra forbrænding af brændstof. Vores kritiske rolle i samfundet har især været fremtrædende i 2020 under pandemiens frembrud. Her har vi arbejdet på højtryk for at holde gang i forsyningskæderne rundt omkring i verden, hvilket ikke kunne lade sig gøre uden alle vores hårdtarbejdende og engagerede ansatte ude på vejene og på kontorerne.

På trods af pandemien har vi bibeholdt vores fokus på CSR og fulgt den planlagte strategi. Vi mener nemlig ikke, at vi kan udsætte vores handlinger og indsats på dette område. Vi har siden 2018 struktureret vores arbejde med CSR i henhold til FNs Verdensmål. Hvert år vurderer vi hvilke områder, vi vil fokusere på, og i året 2020 arbejdede vi med følgende tre verdensmål:

  • 3) Sundhed og trivsel
  • 8) Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 12) Ansvarligt forbrug og produktion
De tre verdensmål FREJA har haft fokus på i 2020 (klik på billedet for at se det i fuld størrelse)

Ordentlighed og ansvar er nogle af grundstenene i FREJA, og derfor er det ligeledes vigtigt for os at skabe et sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår for vores ansatte og chauffører. Dette afspejler sig også i de verdensmål, vi har valgt at arbejde med.

I den seneste rapport kan du blandt andet læse om, hvad vi gør for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvorfor banetransport egner sig som et miljøvenligt alternativ til normal vejtransport, samt hvordan vi har bidraget til kampen mod COVID-19.

Du kan læse FREJAs CSR-rapport 2020 her eller tag et kig i videoen for at få indblik i nogle af de CSR-initiativer vi har fokus på.

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Verdensklasse golf i Himmerland

Golfarrangementet ”Made in HimmerLand presented by FREJA” blev i år afviklet under noget specielle omstændigheder. Normalt er det en begivenhed, som tiltrækker op imod 80.000 tilskuere i løbet af de fire dage, arrangementet varer. I 2020 betød Corona, at det helt blev aflyst. I år blev turneringen gennemført men med et meget begrænset set-up.

”Made in HimmerLand presented by FREJA” er en del af PGA European Tour, og som navnet fortæller, var FREJA en af hovedsponsorerne, da arrangementet ramte dansk jord i dagene 27. – 30. maj. Som sponsor havde vi mulighed for at invitere et meget begrænset antal gæster til at overvære begivenheden i Himmerland. Det hele forgik under hensyntagen til gældende coronarestriktioner og med de begrænsninger, pandemien pålagde arrangørerne.

På trods af begrænsninger og restriktioner blev det til fire spændende og begivenhedsrige dage. Bedste dansker blev Niklas Nørgaard Møller med en flot placering på en delt 8. plads. Vinderen blev den forsvarende mester af turneringen Bernd Wiesberger fra Østrig. Bernd Wiesberger løb af med sejren i samlet 21 under par og sikrede sig dermed vigtige point til verdensranglisten samt en førstepræmie på knap to millioner kroner.

FREJA siger tak til de gæster, som besøgte vores banetelt i løbet af de fire dage. Vi er kede af, at vi ikke havde mulighed for at invitere flere kunder til at overvære arrangementet i år. Vi kan nu kun se frem mod 2022, som forhåbentligt bliver et år, hvor arrangementet igen kan afholdes under festlige rammer med tilskuere langs banerne.

Se billeder fra turneringen her (klik på billederne for at se dem i fuld størrelse).

Franz Andersen

Sales Director Denmark
+45 5234 5030
+45 9670 5030
fas@freja.com

Seneste nyt