Nye maut satser i Tyskland pr. 1. januar 2019


Der varsles væsentlige maut stigninger i Tyskland pr. 1. januar 2019. Ændringen er endnu ikke vedtaget, men forventes at blive godkendt i den tyske forbundsdag oktober/november 2018.

Oplægget omhandler nye maut satser gældende for perioden 2019-2022. Udkastet er udarbejdet og moderne Euronorm 6 motorer vil blive forhøjet med hele 39 %.

Vi ser os desværre nødsaget til at viderebelaste meromkostningen til vores kunder.

Nærmere information vil blive opdateret på vores hjemmeside ultimo november / primo december 2018.

Seneste nyt