Fragtregulering pr. 1. januar 2019


Mangel på chauffører generelt i Europa, herunder også Danmark, er i løbet af 2018 blevet en endnu større udfordring, hvilket har betydet, at vores vognmands- omkostninger er steget ekstraordinært.

Ligeledes ser vi en betydelig omkostningsstigning fra bl.a. rederier grundet pres på deres kapacitet, og ydermere har vi oplevet en generelt stigende omkostningsudvikling hos vores underleverandører.

For at kunne opretholde vores nuværende serviceniveau, ser vi os desværre nødsaget til at regulere vores fragtrater pr. 1. januar 2019 med 4,5 % på internationale såvel som nationale trafikker.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du som altid velkomne til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos FREJA Transport & Logistics A/S.

Seneste nyt