Træf hurtigere og bedre beslutninger

Det kan være komplekst at træffe beslutninger om, hvilken vej gennem forsyningskæden en ordre skal tage. Beslutninger angående leverandører vil påvirke leveringstid, logistikomkostninger, told og indkøbsomkostninger. Optimeringen af driften af ens forsyningskæde, samtidig med at markedskravene imødekommes sker ofte på baggrund af erfaringer og mavefornemmelse. Men selv for dygtige fagfolk resulterer dette sjældent i den optimale løsning. Casestudier udført af FREJA 4PL Services viser, at ved at inddrage data som beslutningsstøtte er det muligt at opnå besparelser på 10% af logistikomkostninger.

 

Figur 1. Når forsyningskæden rammer den rigtige balance mellem omkostningsniveau og responsevne i forhold til produktet og markedet, kaldes det “Zone of strategic fit”.

Når værdikæden designes, bør den have elementer, der muliggør både et agilt spor, et mere omkostningseffektivt spor, samt eventuelt et spor som balancerer de to. Det vil sikre, at du kan ramme den rigtige strategi for forsyningskæden i forhold til markedskravene, hvorved du undgår at blive fravalgt på baggrund af manglende konkurrenceevne på enten pris eller serviceniveau. Med andre ord har du den rigtige strategi for din forsyningskæde, når kapaciteten og omkostningsniveauet er rigtig balanceret. I praksis sker dette ved at vælge de rigtige elementer i din forsyningskæde, som sikrer, at kundens krav opfyldes, mens transportomkostninger, lagerbinding, told og indkøbsomkostninger minimeres.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Download case
Kontakt os
Figur 2.  Forsyningskæden skal balancere omkostningsniveauet og responsevnen. Dette gøres ved at sikre de rette underelementer i forsyningskæden.

En beslutningsmodel kan sikre, at opgaven bliver løst struktureret og på baggrund af data. En beslutningsmodel vil typisk få inputs omkring kundekrav som eksempelvis leveringstid. Baseret på disse inputs vil en liste af mulige leverandører, samt et overblik over forbundne omkostninger, kunne vises.

For yderligere at styrke beslutningen vil en beslutningsmodel ofte også indeholde en følsomhedsanalyse i forhold til de givne kundekrav, således du er godt klædt på til at udfordre kundens krav, og dermed sikre at den rette balance mellem omkostninger og serviceniveau opnås til gavn for både dig og kunden.

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre hvordan FREJA 4PL Services kan hjælpe dig? Kontakt Head of Digital & Innovation, Kenneth Sandgaard, på mail ksa@freja.com eller telefon +45 9670 5360.

Kontakt os for information om vores ydelser

Kenneth Sandgaard

Head of Digital & Innovation Denmark
+45 52 34 53 60
+45 96 70 53 60
ksa@freja.com