Reducer dine omkostninger med den rigtige placering af dit distributionscenter

I denne artikel præsenteres et caseeksempel af en analyse, som fastligger den optimale placering af et distributionscenter (DC), som sikrer minimale transportomkostninger. Analysen er udført for en kunde af FREJA 4PL Services. FREJA 4PL Services blev valgt til opgaven grundet den unikke kombination af flere års erfaring fra transport- og logistikbranchen og et stærkt teoretisk fundament indenfor forsyningskædeoptimering.

I analysen rangeres forskellige potentielle placeringer af et distributionscenter i Europa, hvor det primære fokus er på det europæiske marked, mens der samtidig opretholdes et sekundært fokus på fremtidig oversøisk distribution via Hamborg, Amsterdam og Rotterdam. En vigtig konklusion fra analysen er, at når det gælder beslutningstagen omkring et distributionscenters placering og netværk, skal man fokusere på punkt-til-punkt leveringstid og på omkostninger forbundet med den logistiske ubalance mellem punkter.

Udfordringen kort fortalt

Kunden producerer sine produkter henholdsvis i Danmark (74%) og i Italien (26%). For nuværende fragtes produkterne med lastbil fra begge produktionsanlæg direkte til kunder på tværs af Europa, samt til forskellige havne. De producerede varer distribueres både indenfor (73%) og udenfor (27%) Europa. En oversigt over brugen af de forskellige transportformer er vist i cirkeldiagram 3, og det fordeler sig med Lastbil 69%, Skibsfragt 13%, luftfragt 6% og kurerservice 2%.

Figur 1. Produktionen er fordelt på én lokation i Danmark og én lokation i Italien.

Fordelingen viser en klar overvægt til lastbil mellem transportformerne. Fragt ved luft og hav er sekundære, men må dog stadig formodes at have betydning for den optimale lokation, da næsten en femtedel af den samlede produktmængde benytter disse transportformer. Derudover er omkostningerne ved luft- og søfragt generelt højere end landtransport, hvorfor deres andel i de totale omkostninger må formodes at være endnu højere end de 19%. Derfor er fragten til havnene i Hamborg, Amsterdam og Rotterdam også en del af analysen.

Figur 2. Afsættes volumen inden for EU?
Figur 3. Oversigt over fordelingen af anvendte fragtformer.

Figur 4 viser salgsaktiviteten for de forskellige lande i Europa målt på afsat bruttovægt. Heat mappet viser, at top 5 markederne er: Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Holland og Italien.

Figur 4. Heat map af afsætning på det Europæiske marked. Farverne går helt fra hvid (lav afsætning) til rød (høj afsætning).

Analyse af opgaven

Ud fra data og en indledende kvalitativ analyse blev 6 mulige placeringer af distributionscenteret identificeret, disse er vist på Figur 5. En matematisk model opbygges, så de samlede transportomkostninger til top 5 markederne kan estimeres for hver af de mulige distributionscenterplaceringer.

Figur 5. Oversigt over placering af fabrikker og mulige placeringer af distributionscentre.
Figur 6. Skematisk oversigt over den matematiske model.

Baseret på de fundne omkostninger rangeres de forskellige placeringer af distributionscenteret, samt tildeles et omkostningsindeks. Indeks 100 svarer til den gennemsnitlige omkostning af de 6 mulige placeringer.

Tabel 1. Omkostningsrangering af distributionscenterplaceringer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Download case
Kontakt os

Kvalitativ analyse

Analysen indikerer, at den mest omkostningseffektive placering af distributionscenteret er Prag, mens også Hamborg og København er gode placeringer.

Det er imidlertid vigtigt, at beslutningen omkring distributionscenteret ikke udelukkende træffes på baggrund af minimering af transportomkostningerne, da dette ikke tager højde for vigtige faktorer såsom opstartsomkostninger, forretningsmiljøet, lønninger og skat. Derfor støttes beslutningen yderligere af en kvalitativ analyse, hvor disse faktorer evalueres for hvert af de mulige placeringer.

DC Prag

Tabel 2. Kvalitative fordele og ulemper ved forretningsmiljøet i Prag. *Kilder: Agent Network EKF: Analyst Lynge Gørtz Smestad Czech Statistical Office Trading Economics European Commission Eurostat World Economic Forum

 

Figur 7. Oversigt over Prags score i WEF rating af forretningsmiljøet.

Konklusion

I dette tilfælde resulterede den kvalitative og den kvantitative analyse i, at kunden besluttede at placere sit distributionscenter i Danmark, hvilket har givet kunden en reducering af logistikomkostninger på 7%.

Kontakt

Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt Head of Digital & Innovation, Kenneth Sandgaard, på mail ksa@freja.com eller telefon +45 9670 5360.

Kontakt os for information om vores ydelser

Kenneth Sandgaard

Head of Digital & Innovation Denmark
+45 52 34 53 60
+45 96 70 53 60
ksa@freja.com