Lagerstyring

Lagerstyring udgør et grundelement i mange virksomheder. Den rigtige lagerstyring sikrer god kundetilfredshed samtidig med, at driftsomkostningerne holdes nede. Her præsenteres en kort oversigt over nogle hovedelementer i lagerstyring, og hvordan de er indbyrdes forbundne.

Lagerstyring skal sikre den rette balance mellem omkostninger og leveringsdygtighed overfor kunderne. Hovedomkostningerne i forhold til lager er typisk transport- og opbevaringsomkostninger. Disse er styret af de valg, der træffes i forhold til ordreinterval, indkøbsstørrelse, sikkerhedslager og leveringstider. Reduceres omkostningerne for meget, vil det betyde lavere leveringsdygtighed og dermed risiko for både mistede salg og tab af goodwill fra kunden. hvad er den rette balance mellem omkostninger og leveringsdygtighed?

Figur 1. God lagerstyring handler om at balancere omkostninger og kundetilfredshed.

Hvis der er en stabil efterspørgsel og lageret genbestilles løbende, vil lagerniveauet variere i en cyklus, som illustreret nedenfor.

Figur 2. Lagerbeholdningen vil variere i cyklus. Gennemsnitslagerbindingen afhænger af ordremængden, leveringstid og ordreusikkerheden.

Nogle vigtige observationer kan gøres fra figuren. Typisk vil en virksomhed kunne kontrollere ordrestørrelse og leveringstid. Fra figuren kan det udledes, at den gennemsnitlige lagerbinding er givet ved:

Gennemsnitlig lagerbinding = (Ordrestørrelse/2) + sikkerhedslager

Derfor vil en større ordrestørrelse resultere i øgede opbevaringsomkostninger. På den anden side vil det samtidig nedsætte ordreintervallet og derved transportomkostningerne. En anden fordel ved større ordrestørrelse er muligheden for at forhandle mængderabatter.

En længere leveringstid vil forøge usikkerheden i forhold til efterspørgsel under leveringstiden, og derfor øge lagerbindingen i sikkerhedslageret. For produkter med en meget svingende efterspørgsel vil det være en udfordring at opretholdeen høj leveringsdygtighed overfor kunden, uden at have en stor lagerbinding til sikkerhedslager. Imidlertid kan der være tilfælde, hvor leveringstiden ikke kan forbedres, eller hvor den forbedrede leveringstid bliver så omkostningsforøgende, at det ikke kan betale sig. I de tilfælde må sikkerhedslageret tage højde for usikkerheden.

Alt i alt, kan der ikke laves en generel regel for, hvad der er den rigtige balance. Det afhænger uundgåeligt af kapitalbindingen i produkterne, de mulige transportløsninger og den ønskede leveringsdygtighed overfor kunden.

Takeaways

  1. Din lagerstyringsstrategi skal matche det marked, du opererer i.
  2. Lagerbindingen vil variere cyklisk.
  3. Sikkerhedslager skal imødekomme ordreusikkerhed under leveringstiden og bør dimensioneres herefter.

Er du interesseret i at få råd til din lagerstyringsstrategi?

Kontakt Head of Digital & Innovation, Kenneth Sandgaard, på mail ksa@freja.com eller telefon +45 9670 5360.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Download case
Kontakt os

Kontakt os for information om vores ydelser

Kenneth Sandgaard

Head of Digital & Innovation Denmark
+45 52 34 53 60
+45 96 70 53 60
ksa@freja.com