Miljöansvar

Detta betyder att vi:

  • Genom utbildning vill öka våra medarbetares kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor så att dessa blir en del av det dagliga arbetet.
  • Genom samarbete med såväl leverantörer, kollegor, kunder och myndigheter som andra intressenter ska vara delaktiga i utvecklingen av förbättrad logistik med minskad miljöpåverkan.
  • Ser förbättringar ur miljöhänseende som långsiktiga investeringar.
  • Genom konstanta förbättringar motverkar framtida miljöpåverkan.
  • Genom att kontinuerligt uppdatera oss på och följa ny lagstiftning inom miljöområdet garanterar att vi arbetar på ett hållbart sätt.

Vi har således ett utpräglat miljöfokus och arbetar aktivt, tillsammans med våra samarbetspartners, för att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. Ett miljötänk som finns med i allt vi gör.

Beräkna Co2 utsläpp

Hållbarhet är viktigt för FREJA. Därför erbjuder vi dig som kund möjlighet att beräkna Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA.

För att använda kalkylatorn behöver du den totala transporterade vikten (kg) och avståndet mellan avsändare och mottagare (km).

Kalkylatorn är baserad på standard EN 16258 och anger medelvärden. Det ger dig en bra uppskattning av Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA.

Om du har några frågor gällande Co2 utsläpp, om kalkylatorn eller andra frågor rörande vårt miljöarbete är du varmt välkommen att kontakta oss på

QE-Department