Tillägg

2023 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Juni 68,44% 68,85% 68,44% 61,85% 68,44%
Maj 72,52% 73,10% 72,42% 66,10% 72,52%

 

Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Juni 46,47% 46,47% 58,49% 46,03%
Maj 49,73% 49,73% 62,51% 49,62%

2023 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 22 Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19
26,80% 25,00% 24,10% 25,90%
Vecka 18 Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15
25,40% 25,00% 25,00% 25,00%

2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 22 Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 18 Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 22 Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 18 Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg