Tillägg

2022 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Juni 80,38% 80,54% 80,58% 73,54% 82,18%
Maj 85,62% 83,72% 84,17% 76,72% 85,97%

 

Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Juni 60,17% 60,17% 67,47% 55,90%
Maj 57,56% 57,56% 64,86% 58,59%

2022 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 26 Vecka 25 Vecka 24 Vecka 23
19,20% 17,60% 16,90% 16,90%
Vecka 22 Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19
18,40% 16,90% 17,60% 16,10%

2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 26 Vecka 25 Vecka 24 Vecka 23
0,00% 0,06% 0,40% 0,46%
Vecka 22 Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19
0,36% 0,43% 0,22% 0,62%

2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 26 Vecka 25 Vecka 24 Vecka 23
0,00% 0,00% 0,40% 0,40%
Vecka 22 Vecka 21 Vecka 20 Vecka 19
0,20% 0,40% 0,20% 0,70%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2021

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg