Tillägg

2022 Diesel och bunkertillägg

Danmark
pnr 10-49    
Danmark
pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
November 93,57% 92,22% 93,77% 85,22% 95,37%
Oktober 84,90% 81,60% 85,10% 74,60% 86,90%

 

Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
November 61,47% 61,47% 78,32% 65,77%
Oktober 58,86% 58,86% 70,62% 56,80%

2022 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 48 Vecka 47 Vecka 46 Vecka 45
21,60% 20,80% 20,80% 20,80%
Vecka 44 Vecka 43 Vecka 42 Vecka 41
22,40% 23,30% 22,40% 20,8%

2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 48 Vecka 47 Vecka 46 Vecka 45
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 44 Vecka 43 Vecka 42 Vecka 41
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 48 Vecka 47 Vecka 46 Vecka 45
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 44 Vecka 43 Vecka 42 Vecka 41
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

MAUT tabell
MAUT tabell 2021

Belgisk vägskatt
Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01
Fransk minimilön

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg
Trängselskatt och storstadstillägg