Tillägg

2024 Diesel och bunkertillägg

Danmark pnr 10-49
Danmark pnr 50-99
Finland  Norge   Baltikum 
Feb 65,81% 64,60% 65,81% 57,60% 65,15%
Jan 76,29% 75,23% 76,29% 68,23% 75,63%

 

Europa Väst Europa Öst      UK                        Inrikes    
Feb 49,73% 49,73% 61,32% 43,34%
Jan 50,38% 50,38% 64,44% 51,42%

2024 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6
24,10% 25,00% 25,00% 25,00%
Vecka 5 Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2
25,90% 25,90% 24,10% 24,10%

2024 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 5 Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2024 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)

Vecka 9 Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vecka 5 Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%