Kvalitet och miljö –
två saker som ligger oss nära om hjärtat.

På FREJA arbetar vi konstant med att göra våra arbetsprocesser mer effektiva och att samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det är en kontinuerlig process med målet att förbättra FREJAs tjänster – utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller personlig service.

Hög kvalitet är resultatet av engagerade medarbetare med utpräglad servicekänsla 

FREJAs kvalitetssäkringssystem är certifierat enligt DS/EN ISO 9001: 2015 och förankrat i företagets kärnvärden.

FREJAs kvalitetssäkringssystem ska tydligt dokumentera företagets processer. Genom nära samarbete och väl fungerande kommunikation mellan kunder, leverantörer och anställda ska vi säkerställa att vi alltid levererar den optimala lösningen för kundens behov. Det betyder att vi: 

  • Håller oss inom angivna tidsramar
  • Levererar godset i oskadat skick
  • Avräknar korrekt och i rätt tid
  • Hanterar kundförfrågningar snabbt och korrekt
  • Fokuserar på kundernas önskemål

 

”Att hålla hög kvalitet är den viktigaste faktorn. Det betyder att vi håller vad vi lovar, är öppna och ärliga och – framför allt – att vi ständigt uppfyller våra kunders önskemål.” Jørgen J. Hansen, Grundare av FREJA

Hög kvalitet är resultatet av engagerade medarbetare med utpräglad servicekänsla. Genom riktad rekrytering och kontinuerlig utbildning säkerställer vi att FREJAs medarbetare både strävar efter och har förmågan att hålla en hög kvalitet i sitt arbete.

Genom detaljplanering av nya projekt och kontinuerlig analys av data kan eventuella brister förutses och upprepade misstag kan undvikas. Vi arbetar proaktivt och systematiskt med att samla in feedback, och vi lär oss av erfarenheterna.

FREJAs kvalitetssäkringssystem utvecklas kontinuerligt för att säkerställa fortsatt kundnöjdhet och värdeskapande. Vi identifierar förbättringsområden och arbetar aktivt med förbättringar av alla funktioner och på alla nivåer i organisationen. 

FREJAs kvalitetssäkringsystem ska bygga på sunda affärsprinciper och kontinuerligt strömlinjeformas och förenklas både tekniskt och administrativt.

Miljö

Genom olika åtaganden i samarbete med våra kunder ska vi bidra till utvecklingen av effektiva transportlösningar med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta betyder att vi: 

  • Genom utbildning vill öka våra medarbetares kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor så att dessa blir en del av det dagliga arbetet.
  • Genom samarbete med såväl leverantörer, kollegor, kunder och myndigheter som andra intressenter ska vara delaktiga i utvecklingen av förbättrad logistik med minskad miljöpåverkan.
  • Ser förbättringar ur miljöhänseende som långsiktiga investeringar.
  • Genom konstanta förbättringar motverkar framtida miljöpåverkan.
  • Genom att kontinuerligt uppdatera oss på och följa ny lagstiftning inom miljöområdet garanterar att vi arbetar på ett hållbart sätt.

Vi har således ett utpräglat miljöfokus och arbetar aktivt, tillsammans med våra samarbetspartners, för att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. Ett miljötänk som finns med i allt vi gör.

FREJA är certifierat enligt följande standards

 

Quality: ISO 9001:2015 certificate
Visa certifikat
Environment: ISO 14001:2015 certificate
Visa certifikat
Achilles
Visa certifikat

Säkerhet

FREJA är certifierat enligt AEO, Authorized Economical Operator. AEO ger väsentliga förenklingar inom tullhantering, säkerhet och skydd. Certifieringen betyder att FREJA har särskilda krav på åkare och kunder vad gäller lastning, lossning, lagring och hantering. Några av dessa krav beskrivs nedan:

Lastning eller lossning av FREJAs fordon måste ske under säkra förhållanden. Det innebär att det ska ske inom ett inhängnat område där obehöriga ej medges tillträde, på slutna terminaler ej tillgängliga för obehöriga, eller under bevakning, vilket säkerställer att inga obehöriga har tillgång till fordonet eller godset. Endast gods vars ursprung är känt, och som har lagrats i en säker miljö, får lastas på FREJAs fordon.

Alla oväntade händelser (extra eller okänt gods) eller andra säkerhetsrelaterade frågor gällande transport/säkerhet måste rapporteras till FREJA omedelbart.

Beräkna Co2 utsläpp  

Hållbarhet är viktigt för FREJA. Därför erbjuder vi dig som kund möjlighet att beräkna Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA.

För att använda kalkylatorn behöver du den totala transporterade vikten (kg) och avståndet mellan avsändare och mottagare (km).

Kalkylatorn är baserad på standard EN 16258 och anger medelvärden. Det ger dig en bra uppskattning av Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA.

Om du har några frågor gällande Co2 utsläpp, om kalkylatorn eller andra frågor rörande vårt miljöarbete är du varmt välkommen att kontakta oss på

QE-Department

Utmana oss gärna

Med 30 års erfarenhet av logistik och transportsystem vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.

Har du behovet, har vi lösningen

Låt oss hitta en lösning för dina behov.

Har du behov av effektiv väg-, sjö- eller flygtransport? Söker du en lösning för mer krävande speditionsuppdrag, eller logistiklösningar för ditt företag? Du kanske har frågor eller synpunkter kring våra tjänster? Eller är du helt enkelt intresserad av FREJA och de möjligheter vi kan erbjuda? Fyll i formuläret och kontakta oss!

`