Pressmeddelande

Publicerat 31.01.2019

Otillfredsställande utveckling i transport- och logistikföretaget FREJA Transport & Logistics AB resulterar i en större omorganisering och byte av VD.

Tyvärr har resultatutvecklingen under 2018 fortsatt visat en negativ trend och i samband med detta har ledning och styrelse gjort olika utvärderingar av verksamheten i Sverige.

Detta har resulterat i ett beslut att samla samtliga Norden och Baltikum trafiker på företagets nya HUB i Jönköping där man också bedriver tredjepartslogistik, samtidigt väljer man också att framöver använda externa leverantörer för lokaldistribution i Stockholm.

I samband med detta har företaget också kommit överens med VD Anders Ekroth om att gå skilda vägar. Bägge parter är ömsesidigt överens om att det krävs en annan och mer vägtransportsinriktad profil för att genomföra den planlagda förändringen, då vägtransport utgör 85% av FREJAs verksamhet.

FREJA Transport & Logistics AB har under 2018, investerat i uppbyggnaden av en Sjö & Flyg avdelning , samt en förstärkning av säljorganisationen, vilket har visat en positiv utveckling under framförallt hösten 2018.

FREJA Transport & Logistics ABs ambition är fortfarande att säkra vår position som svenskt näringslivs förstahandsval som fullservice transport- och logistik leverantör, där service, flexibilitet och kvalitet alltid har högsta prioritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jørgen J. Hansen
Group CEO
Telefon: +45 9670 5101
Mobil: +45 4019 5288
Kontakt
Gustaf Engholm
Director Sales & Marketing
Telefon: +46 42 495 00 17
Mobil: +46 70 980 30 17
Kontakt
Jens Breiner
Director Air & Sea
Telefon: +46 42 495 00 61
Mobil: +46 701 82 50 10
Kontakt

Låt oss hitta en lösning för dina behov.

Har du behov av effektiv väg-, sjö- eller flygtransport? Söker du en lösning för mer krävande speditionsuppdrag, eller logistiklösningar för ditt företag? Du kanske har frågor eller synpunkter kring våra tjänster? Eller är du helt enkelt intresserad av FREJA och de möjligheter vi kan erbjuda? Fyll i formuläret och kontakta oss!

`