Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport (oppdateres 5. og 20. hver mnd):

2023 Prosent
5. juni  17,00%
20. mai 17,00%

.

Oljetillegg internasjonal transport (oppdateres 5. og 20. hver mnd):

2023 Prosent
5. juni 39,93 %
20. mai 39,63 %

.

Valutatillegg internasjonal transport (oppdateres 5. hver mnd):

5. juni 5. mai
Norden 33,96 %  31,99 %
Sverige 24,36 % 22,90 %
England 27,33 % 24,10 %
Kontinentet 34,40 % 32,46 %
Sveits 48,06 % 45,28 %
Polen  31,97 %  28,04 %

.

FREJAs kapasitetstillegg:

Satser gjeldende fra 01.12.2022  importsendinger fra Europa til Norge

Min. pr sending Pr. 100 kg Maks. pr sending (FTL)
NOK 18 NOK 5 NOK 750

.

Satser gjeldende fra 01.12.2022  eksportsendinger fra Norge til Europa

Min. pr sending Pr. 100 kg Maks. pr sending (FTL)
NOK 30 NOK 8 NOK 1300

Mobilitetspakke EU:

Satser gjeldende fra 01.12.2022 og beregnes i prosent av frakt + olje- og valutatillegg

Sverige og Danmark 11,5 %
Baltikum, UK & FTL på tog fra Italia 10,5 %
Øvrige Europa 10,5 %

 

Havneavgift:

Norge 24 NOK pr tonn Min 79 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggenes justering skjer den 5. og 20. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For energitillegg innland brukes dieselpris i Norge, for oljetillegg eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2023