Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport:

2022 Prosent
20. juni 25,80 %
5. juni 22,80 %

.

Oljetillegg internasjonal transport:

2022 Prosent
20. juni 50,13 %
5. juni 46,38 %

.

Valutatillegg internasjonal transport:

20. juni 5. juni
Norden 18,37 %  18,37 %
Sverige 17,95 % 17,95 %
England 14,56 % 14,56 %
Kontinentet 18,77 % 18,77 %
Sveits 26,85 %  26,85 %
Polen  15,05 % 15,05 %

.

FREJAs kapasitetstillegg:

Satser gjeldende fra 05.07.2021 (Kun importsendinger fra Europa til Norge)

Min. pr sending Pr. 100 kg Maks. pr sending (FTL)
NOK 49 NOK 12,50 NOK 1880

.

Mobilitetspakke EU:

Satser gjeldende fra 14.02.2022

Sverige og Danmark 11,5 %
Baltikum, UK & FTL på tog fra Italia 4,5 %
Øvrige Europa 8,0 %

 

Havneavgift:

Norge 22 NOK pr tonn Min 74 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 5. og 20. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2022