Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport:

2023 Prosent
5. februar 21,70 %
20. januar 20,90 %

.

Oljetillegg internasjonal transport:

2023 Prosent
5. februar 45,21 %
20. januar 44,59 %

.

Valutatillegg internasjonal transport:

5. februar 20. januar
Norden 24,08 % 21,45 %
Sverige 17,01 % 16,50 %
England 16,39 % 15,31 %
Kontinentet 24,47 % 21,84 %
Sveits 35,32 % 32,76 %
Polen  19,27 % 17,18 %

.

FREJAs kapasitetstillegg:

Satser gjeldende fra 01.12.2022  importsendinger fra Europa til Norge

Min. pr sending Pr. 100 kg Maks. pr sending (FTL)
NOK 18 NOK 5 NOK 750

.

Satser gjeldende fra 01.12.2022  eksportsendinger fra Norge til Europa

Min. pr sending Pr. 100 kg Maks. pr sending (FTL)
NOK 30 NOK 8 NOK 1300

Mobilitetspakke EU:

Satser gjeldende fra 01.12.2022 og beregnes i prosent av frakt + olje- og valutatillegg

Sverige og Danmark 11,5 %
Baltikum, UK & FTL på tog fra Italia 10,5 %
Øvrige Europa 10,5 %

 

Havneavgift:

Norge 24 NOK pr tonn Min 79 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggenes justering skjer den 5. og 20. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For energitillegg innland brukes dieselpris i Norge, for oljetillegg eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2023