Kvalitet og miljø
i hjertet av FREJA

Vi jobber med å gjøre arbeidsprosedyrer mer effektive og redusere belastningen på miljøet. Dette er en kontinuerlig prosess med sikte på å bedre FREJA sine tjenester uten at det går på bekostning av kvalitet og helhjertet personlig service. 

God kvalitet starter med mennesker som er hundre prosent innstilt på å gi førsteklasses service

FREJA Quality Management System er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015  og ISO 14001:2015. Kvalitet og miljø er dermed forankret i selskapets kjerneverdier.

  • Følge avtalt og angitt tidsramme
  • Å levere lasten uskadet og i tide
  • Korrekte oppgjør til riktig tid
  • Behandle kundehenvendelser så raskt og riktig som mulig
  • Fokus på kundens ønsker og interesser 

 

"Å opprettholde kvaliteten er en nøkkelfaktor. Du må holde deg til avtalene, være åpen, ærlig og stadig etterkomme kundenes ønsker." Jørgen J. Hansen, Grunnlegger av FREJA

God kvalitet starter med mennesker som er hundre prosent innstilt på å yte førsteklasses service. Målrettet rekruttering og kontinuerlig opplæring sikrer at ansatte i FREJA har både vilje og kompetanse til å opprettholde en høy kvalitetsstandard i sitt arbeid.

Potensielle kvalitetsmangler vil bli tatt til etterretning og rettes opp med detaljert planlegging av nye prosjekter, kontinuerlig kontroll og analyse av data. Vi vil aktivt og systematisk arbeide med innsamling av alle tilbakemeldinger. Vi lærer og drar nytte av erfaringene.

FREJA Quality Management System utvikles og forbedres hele tiden for å sikre tilfredse kunder og høy verdiskaping. Vi setter utfordrende forbedringsmål i alle funksjoner og på alle nivåer i organisasjonen og påser at de blir gjennomført.

FREJA Quality Management System kombinerer sunn forretningsdrift med kontinuerlig forenkling - både faglig og administrativt. 

Miljø

Gjennom langsiktige beslutninger i samarbeid med våre kunder ønsker vi å bidra til utvikling av effektive transportløsninger med minimal påvirkning på miljøet.

Dette betyr at vi:

  • Gjennom utdanning vil styrke våre ansattes kvalifikasjoner og deres kunnskap om miljøspørsmål for at de skal være i stand til å forholde seg til miljøspørsmål i sitt daglige arbeid.
  • Gjennom samarbeid med leverandører, kolleger, kunder og myndigheter samt andre interessegrupper ta aktivt del i forbedring av hele logistikkprosessen og dens effekt på miljøet.
  • Ser miljøforbedringer som langsiktige investeringer.
  • Gjennom stadige forbedringer forhindre at logistikk, spedisjon og transportselskaper påvirker miljøet negativt.

Vi fokuserer på, i samarbeid med våre partnere, å være aktive med sikte på å redusere effekten vår virksomhet har på miljøet. Dette skal gjøres ved å inkludere miljøhensyn i våre leveranser av transport- og logistikkløsninger. 

FREJA er sertifisert i henhold til følgende standarder

 

Kvalitet: ISO 9001:2015 sertifikat
Vis sertifikat
Miljø: ISO 14001:2015 sertifikat
Vis sertifikat
Achilles
Vis sertifikat

Sikkerhet

FREJA er sertifisert i henhold til AEO, (Autorisert Økonomisk Operatør). AEO gir forenklinger i forhold til toll, sikkerhet og beskyttelse. Sertifiseringen innebærer at FREJA kan stille krav til sine transportører og kunder om lasting, lossing, lagring og håndtering. Noen av kravene er beskrevet nedenfor:

Lasting eller lossing av FREJA sine kjøretøyer skal bare skje under sikre forhold. Det betyr innenfor et avlukket område uten tilgang for uvedkommende, på lukkede terminaler uten tilgang for uvedkommende eller under overvåkning, noe som sikrer at ingen uvedkommende har tilgang til kjøretøyet eller varene.

Bare last hvis opprinnelse er kjent og er blitt lagret i et sikkert miljø før lasting, må lastes på FREJA sine kjøretøyer.

Alle utilsiktede hendelser, for eksempel, ekstra eller ukjente gods, eller andre sikkerhetsrelaterte forhold vedrørende transport og/eller sikkerhet skal rapporteres til FREJA umiddelbart. 

Kalkuler Co2 utslipp

Bærekraft er viktig for FREJA. Derfor tilbyr vi deg muligheten til å beregne Co2 utslipp fra dine transporter med FREJA.  

For å bruke kalkulatoren behøver du kun å kjenne din samlede nyttelast (kg) og avstanden mellom avsender og mottaker (km).

Kalkulatoren er basert på EN 16258 standarden og angir gjennomsnittsverdier, men kalkulasjonen vil gi deg et godt estimat på Co2 utslipp fra dine transport aktiviteter.

Hvis du har spørsmål omkring Co2 utslipp, kalkulatoren eller andre spørsmål relatert til vårt miljøarbeid, er du velkommen til å kontakte oss på

QE-Department

Våg å utfordre oss. Vi er klare. 

Med vår omfattende kunnskap og 30 års erfaring med logistikk og transportsystemer, finner vi alltid den beste løsningen for deg. Vi sørger for at lasten din kommer dit den skal; sikkert, til riktig tid, og innenfor kostnadsrammene. 

Har du et behov, har vi løsningen.

La oss hjelpe deg å finne løsninger for dine behov

Trenger du transport for last på vei, sjø eller i luft, eller løsninger for mer krevende prosjekter? Videresending eller logistikkløsninger for din bedrift?

Har du spørsmål eller kommentarer om våre tjenester? Er du interessert i virksomheten vår? Eller har du spørsmål om hvilke muligheter vi kan tilby?

Fyll ut skjemaet og ta kontakt med oss!

`