Informasjon om pris- og avtaleendringer

Postet på 01.11.2018

Please see the English versions of the information letters below the Norwegian text.

Informasjon om pris- og avtaleendringer

Som følge av generelt store økninger i kostnader, samt kapasitetsutfordringer og sjåførmangel i Europa, ser vi oss nødt til å justere våre priser med virkning fra 01.12.2018:

  • Bilfrakt og distribusjon                        + 5,9 %
  • Fly-/sjøfrakt                      Reguleres i takt med markedet    
  • Tilleggs-/spedisjonstjenester            + 4,5 %
  • Handling Pharma og 3PL                    + 4,5 %
  • Lagerleie                                                + 3,5 %

Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Det henvises dessuten til våre enhver tid gjeldende Generelle Betingelser som følger med alle avtaler. Disse kan fåes tilsendt på forespørsel.

Vennligst ta kontakt med din faste salgskontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Med vennlig hilsen


FREJA Transport & Logistics AS

 

Prisjusteringsbrev norsk

price adjustment letter english

La oss hjelpe deg å finne løsninger for dine behov

Trenger du transport for last på vei, sjø eller i luft, eller løsninger for mer krevende prosjekter? Videresending eller logistikkløsninger for din bedrift?

Har du spørsmål eller kommentarer om våre tjenester? Er du interessert i virksomheten vår? Eller har du spørsmål om hvilke muligheter vi kan tilby?

Fyll ut skjemaet og ta kontakt med oss!

`