Bevissthet om People's Business kombinert med moderne teknologi driver ambisiøse FREJA mot nye mål

Postet på 16.05.2018

Pressemelding

Transport- og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S har sikret seg et tilfredsstillende resultat i 2017. Spesielt datterselskapene i Norge og Finland leverer resultater markant over markedsnivået. FREJA har i 2017 fortsatt å investere kraftig - både i organisasjonen og i teknologi. En klar bevissthet om at transport og logistikk er People's Business gjør at det fortsatt er fokus på å skape sterke relasjoner med kundene. Ambisjonene er betydelige i den nordiske transportvirksomheten. Med oppkjøpet av Transcargo i 2018 og de muligheter det medfører, er det god grunn til å bevare optimismen framover.


FREJA konsernet fortsetter den positive utviklingen i 2017

FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om vekst i omsetningen fra 2016 til 2017 på 5%. Den samlede omsetningen i 2017 lander i alt på EUR 342 mill.

EBIT utgjør EUR 5,58 mill i 2017 mot EUR 6,35 mill i 2016. Årets resultat før skatt utgjør EUR 7,97 mill mot 6,16 mill i 2016.

Konsernets egenkapital har vokst fra EUR 28,44 mill i 2016 til EUR 33,89 mill i 2017. Egenkapitalandelen vokste fra 33,9% til 37,2% ultimo 2017. Utviklingen i datterselskapene i Norge og Finland er meget positiv. I Sverige har organisasjonen blitt betraktelig styrket. I Danmark ble det i 2017 investert i nye forretningsområder og kunnskapsressurser. I Kina har utviklingen vært stabil og 1. september 2017 åpnet vi et nytt kontor – denne gang i Guangzhou.


Tross massiv investering i teknologi er transport og logistikk fortsatt People's Business

Gjennom 10 år har FREJA foretatt store investeringer i IT-plattformen, og 2017 er ikke noe unntak. Vi investerer til dels for å optimere vår egen drift, og til dels for å være konkurransedyktige, men også for å sikre fordeler til våre kunder i deres verdikjede.

«Vårt fokus er fortsatt å utvikle de langsiktige forholdene til våre kunder og leverandører. På tross av vårt fokus på effektivisering er vi også bevisste på at mennesket er vår viktigste ressurs - transport er People's Business. Våre nøkkelord er åpenhet, tillit og troverdighet. Vi har alltid drevet vår virksomhet ut ifra sterke verdier. Vi jobber daglig for å utgjøre en forskjell for våre kunder og sikre at vi sammen blir litt bedre for hver dag,» forteller Jørgen Hansen, majoritetseier og CEO i FREJA konsernet.


Tilstedeværelse og ambisjoner preger dagsordenen i den alltid sultne nordiske bedriften

«Et fornuftig årsresultat for 2017, men vi er beredt og har ambisjoner om å vise at vi kan enda bedre. Salg og lease-back av eiendommen i Stockholm sikret oss et rekordresultat i 2017. I det kommende året er det integreringen av Transcargo og vår nye posisjon i det polske markedet som får størst fokus, og som bl.a. vil sikre vekst i omsetning. Vi har plattformen klar og begynner å se resultatene av de siste årenes investeringer i FREJA.  Skulle det dukke opp ytterligere muligheter for konsolidering, er vi klare for å vurdere de også», avslutter Jørgen Hansen.


FREJA ble grunnlagt i 1985. Med hovedkontor i Skive og 23 andre avdelinger i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen og Kina er vi i dag Nordens største privateide transport- og logistikkvirksomhet. Med utgangspunkt i effektivitet og fleksibilitet tilbyr vi skreddersydde transport- og logistikkløsninger. Troverdighet, fleksibilitet og effektivitet er vår hovedvei til målet om verdiskapning for FREJA, våre kunder og samarbeidspartnere. FREJA sysselsetter ca. 750 ansatte og forventer en omsetning i 2018 på rundt EUR 442 mill.

Jørgen J. Hansen
Group CEO
Telefon: +45 9670 5101
Mobil: +45 4019 5288
Kontakt

La oss hjelpe deg å finne løsninger for dine behov

Trenger du transport for last på vei, sjø eller i luft, eller løsninger for mer krevende prosjekter? Videresending eller logistikkløsninger for din bedrift?

Har du spørsmål eller kommentarer om våre tjenester? Er du interessert i virksomheten vår? Eller har du spørsmål om hvilke muligheter vi kan tilby?

Fyll ut skjemaet og ta kontakt med oss!

`