Ympäristö

  • Koulutamme henkilökuntaamme osaavammaksi ja lisäämme heidän ympäristöasioiden tuntemustaan, jotta he voisivat paremmin hyödyntää sitä työssään.
  • Teemme yhteistyötä alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa kehittääksemme aktiivisesti logistiikkapalveluja ja vähentääksemme sitä kautta ympäristövaikutuksia.
  • Pidämme ympäristönsuojeluun panostamista pitkän aikavälin sijoituksena.
  • Parannamme toimintaamme jatkuvasti ehkäistäksemme tarpeettomia ympäristökuormituksia.
  • Otamme toiminnassamme koko ajan huomioon ympäristölainsäädännön velvoitteet ja pyrimme siihen, että toimintamme on ekotehokasta.

Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme aktiivisesti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Tämä tapahtuu ottamalla ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassamme.

Joulukuun 2018 alusta lähtien FREJAn kuljetuksia on Suomessa hoidettu biokaasulla. FREJA aloitti yhteistyön Gasumin kanssa irtoperäliikenteessä ajamalla kuljetuksia Ivecon Stralis NP -puoliperäveturilla. Yhteistyön taustalla oli elokuuhun 2020 asti jatkuva CIVITAS ECCENTRIC -hankkeeseen kuuluva ja osin EU-rahoitteinen tutkimus, joka tuotti tutkittua tietoa kaasun käytöstä raskaan liikenteen kuljetuksissa.

FREJA aloitti maantiekuljetukset ympäristöystävällisellä LBG-rekalla yhteistyössä Gasumin kanssa

Co2-laskuri

Laskurin avulla voit laskea FREJAn kuljetuksen aikana syntyvät hiilidioksidipäästöt. Tarvitset vain kuljetetun hyötykuorman (kg) sekä lähettäjän ja vastaanottajan välisen etäisyyden (km).

Laskelma perustuu standardeihin ja keskiarvoihin, mutta antaa hyvän arvion FREJAn kuljetuksen aikana syntyvistä hiilidioksidipäästöistä.

Laskuria päivitetään ranskalaisen menetelmäoppaan mukaan soveltaen Ranskan kuljetuslain artiklaa L 1431-3.

Jos sinulla on kysyttävää päästöistä tai muista ympäristöön ja sen suojeluun liittyvistä asioista, ota yhteyttä meihin: info@freja.fi