Hyödyllistä tietoa
sujuvaan yhteistyöhön

Olemme keränneet yhteen tarpeellista tietoa ja ohjeita sujuvan ja tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä: info@freja.fi

Laskutus

Talousosasto:

FREJA Transport & Logistics Oy 
Linnankatu 90, FI-20100 Turku 
Telephone: +358 (0)20 7129 830
Direct fax: +358 (0)20 7129 831
Y-tunnus: 1096275-6
VAT FI10962756

Pankkiyhteystiedot:

Nordea Pankki Suomi Oyj
IBAN  FI76 1590 3000 1468 35 (EUR) 
IBAN FI56 1590 5200 0335 72 (USD)
SWIFT NDEAFIHH 

Turun Seudun Osuuspankki
IBAN FI74 5710 0420 1332 82
SWIFT OKOYFIHH

Danske Bank
IBAN FI30 8000 1970 7340 92
SWIFT DABAFIHH

Menestytään yhdessä, nyt ja tulevaisuudessa.

Ota meihin yhteyttä

PSYM 2015 (NSAB)

Kaikkiin suoritettaviin palveluihin sovelletaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM 2015). Sopimusosapuolena (vrt. 3 B §) määräykset rajoittavat huolitsijan vastuun tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingoittumisesta 8,33 SDR:ään kilolta ja viivästymisestä rahdin määrään sekä kaikista muista vahingoista 100 000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden (21 §). Välittäjänä (vrt. 3 C §) huolitsijan vastuu on rajoitettu 50 000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden ja kokonaisuudessaan 500 000 SDR:ään yhdestä ja samasta tapahtumasta (24 §). Varastoinnin osalta huolitsijan kokonaisvastuu samasta tapahtumasta aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500.000 SDR:ään (25 §). Erityistä huomiota on kiinnitettävä verkostovastuulausekkeeseen (2 §); siihen, että kanneoikeus huolitsijaa vastaan vanhenee vuoden kuluessa (28 §); ja siihen, että panttioikeus tavaraan (14 §) koskee sekä nykyisiä että aiempia vaatimuksia.

Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) on osto- ja myyntisopimuksia määrittelevä toimituslausekkeiden kokoelma. Kansallisissa ja kansainvälisissä kuljetuksissa Incoterms® määrittelee esim. milloin vastuu siirtyy myyjältä ostajalle, ja kuka osapuolista vastaa kuljetuksen aikaisista kustannuksista. Incoterms® on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) rekisteröity tavaramerkki.

Ohessa on lyhyet kuvaukset 11 toimituslausekkeesta Incoterms® 2010 -kokoelmasta. Virallinen kokoelma on saatavissa osoitteesta ICC BusinessBookstore.

Toimituslausekkeet ovat voimassa 1.1.2011 alkaen.

EXW, Ex Works (nimetty paikka)
Kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen sovitussa paikassa. Ostaja vastaa sen jälkeen kaikista kustannuksista ja riskeistä.

FCA, Free Carrier (nimetty paikka)
”Vapaasti rahdinkuljettajalla” tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla sen vientiselvitettynä ostajan osoittamalle rahdinkuljettajalle. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

CPT, Carriage Paid To (nimetty määräsatama)
”Kulut ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla sen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Sen lisäksi myyjä maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

CIP, Carriage And Insurance Paid To (nimetty määräsatama)
”Kuljetus ja vakuutus maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla se rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Sen lisäksi myyjä maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan ja vakuuttaa tavaran ostajan puolesta. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

DAT, Delivered At Terminal
”Toimitettuna terminaalissa” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäviksi kuljetusvälineestä purettuna nimetyssä terminaalissa nimetyssä määräpaikassa tai määräsatamassa. “Terminaali” voi olla avoin tai katettu paikka, kuten laituri, varasto, konttipiha tai tie- rautatie- tai lentoterminaali. Myyjä vastaa kaikista riskeistä kuljetuksen aikana siihen asti, kunnes tavara on purettu terminaaliin nimetyllä määräpaikalla.

DAP, Delivered At Place
 “Toimitettuna määräpaikalle” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksen aikaisista riskeistä viedessään tavaran nimettyyn paikaan.

DDP, Delivered Duty Paid (nimetty paikka)
”Toimitettuna tullattuna” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle ajoneuvossa nimetyssä määräpaikassa, purettavaksi saapuvasta ajoneuvosta ja tuontitullattuna. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

FAS, Free Alongside Ship (nimetty lastaussatama)
”Vapaasti laivan sivulla” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran asettamalle sen ostajan käytettäväksi aluksen vieressä nimetyssä lastaussatamassa vientiselvitettynä.

FOB, Free On Board (nimetty lastaussatama)
”Vapaasti aluksessa” kuvaa kauppatapaa, jos myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen vientiselvitettynä.

CFR, Cost and Freight (nimetty määräsatama)
”Kulut ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtösatamassa lastaamalla sen alukseen vientiselvitettynä. Sen lisäksi myyjä maksaa merirahdin määräsatamaan.

CIF, Cost, Insurance and Freight (nimetty määräsatama)
”Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtösatamassa lastaamalla sen alukseen vientiselvitettynä. Sen lisäksi myyjä maksaa merirahdin määräsatamaan ja vakuuttaa tavaran ostajan puolesta.

Myyjä solmii sen lisäksi vakuutussopimuksen, joka kattaa ostajan riskin tavaran tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana. Ostajan tulisi huomata, että CIF-lausekkeen mukaan myyjän edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäisehdoin. Jos ostaja haluaa laajemman vakuutussuojan, hänen on sovittava siitä myyjän kanssa tai tehtävä oman vakuutusjärjestelynsä.

Me tartumme haasteisiin.

Laaja osaamisemme logistiikasta ja kuljetusjärjestelmistä sekä 30 vuoden kokemuksemme auttavat meitä löytämään sinulle parhaan ratkaisun. Kuljetamme rahtisi perille ajoissa, turvallisesti ja budjetissa.

Tarjoamme ratkaisuja kuljetustarpeisiisi.

Me löydämme sinulle ratkaisun

Tarvitsetko maantiekuljetusta, merikuljetusta tai lentorahtia, ratkaisua erityisen haastavaan kuljetustarpeeseen tai logistisia palveluja yrityksellesi? Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa palveluistamme? Oletko kiinnostunut yrityksestämme tai mahdollisuuksista, joita voisimme tarjota?

Täytä yhteydenottolomake, niin palaamme asiaan!

`