Viden er magt
I et samarbejde med os kommer du fremad

Genvejen til et smidigt samarbejde
Her finder du nyttige oplysninger, som sikrer, at vores samarbejde bliver både enkelt og effektivt. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for

Fakturering

Nedenstående retningslinjer skal følges ved udstedelse af fakturaer til FREJA Transport & Logistics A/S. Andre sprogversioner findes som pdf-filer.

Alle fakturaer skal udstedes til nedenstående adresse og mailes til os på: invoice.dk@freja.com

Faktura og CMR eller lignende underbilag skal være samlet i én PDF-fil.

FREJA Transport & Logistics A/S
Viborgvej 52
DK-7800 Skive
 

For at kunne sikre en effektiv og korrekt håndtering af leverandørernes tilsendte fakturaer, skal nedenstående krav følges af alle, som leverer varer eller serviceydelser til FREJA.

Alle fakturaer skal være forsynet med FREJAs referencenummer og kontaktperson. Ved køb af transporttjenester skal fakturaen altid indeholde FREJAs transportnummer (99 x 99 99-9999), som er År – Import (I) eller Eksport (E) – Afdeling – Måned – Serienummer.

Ved køb af andre tjenester skal fakturaen altid indeholde navnet på ordregiveren hos FREJA.

Yderligere skal fakturaen indeholde dine bankoplysninger, SWIFT-adresse/IBAN. Hvis de korrekte referencer/kontaktperson og bankoplysninger ikke fremgår af fakturaen, kan fakturaen ikke godkendes, og betalingen vil således ikke kunne gennemføres.

Fakturaer, som ikke indeholder korrekte referencer, vil derfor blive returneret ubetalt til leverandøren.

Hvis du er i tvivl om, hvilke referencer FREJA skal bruge, så kontakt os.


Bankoplysninger

Økonomiafdeling
Økonomiafdelingen er beliggende på Viborgvej 52, DK-7800 Skive
Telefon: 9670 5000
Direkte fax: 9670 5001 
VAT no.: DK15027800


Bankforbindelser
Jyske Bank Danmark A/S
Erhvervscenter Silkeborg
Vestergade 8-10, DK-8600 Silkeborg
SWIFT: JYBADKKK – Reg. nr.: 7418

Danske Bank A/S
Finanscenter København, Holmens Kanal 2, DK-1090 København K
SWIFT: DABADKKK

Jyske Bank i Tyskland
Jyske Bank A/S
Filiale Hamburg
Ballindamm 13
DE-20095 Hamburg
SWIFT: JYBADEHH

FREJA A/S har konti i lokal valuta i Sverige, Norge og Tyskland

Afsender med konto i Danmark
Beløb i DKK: Jyske Bank – Sort kode 7418 Konto: 0001014494
SWIFT: JYBADKKK – IBAN DK8374180001014494
Beløb i EUR: Jyske Bank - SWIFT: JYBADEHH - IBAN DE36200205000001007689

Afsender med konto i Sverige
Beløb i SEK: Danske Bank – Bankgirot 58411950 / Kontonummer 12200116918
SWIFT: DABASESX IBAN SE83 1200 0000 0122 0011 6918
Beløb i EUR: Jyske Bank - SWIFT: JYBADEHH - IBAN DE36200205000001007689

Afsender med konto i Norge
Beløb i NOK: Danske Bank – konto 86015207886
SWIFT:DABANO22 IBAN: NO3286015207886
Beløb i EUR: Jyske Bank - SWIFT: JYBADEHH - IBAN DE36200205000001007689

Betalinger fra øvrige udland – undtagen DK, SE og NO
Beløb i EUR: SWIFT: JYBADEHH – IBAN: DE36200205000001007689
Beløb i GBP: SWIFT: DABADKKK – IBAN: DK7430004928011003
Beløb i USD: SWIFT: DABADKKK – IBAN: DK6930004928010996
Beløb i DKK: SWIFT: JYBADKKK – IBAN: DK8374180001014494

Ser frem til et vellykket samarbejde i dag og i fremtiden

Kontakt os

NSAB 2015

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) er en betegnelse for standardiserede regler i forbindelse med købs- og salgsaftaler. I forbindelse med nationale og internationale transporter definerer Incoterms® bl.a., hvornår risikoovergangen finder sted mellem køber og sælger, og hvem af parterne der afholder omkostningerne under transporten. Incoterms® er et registreret handelsmærke, som er oprettet af International Chamber of Commerce.

Nedenfor følger en række korte beskrivelser af de 11 regler fra Incoterms® 2010-version. Disse regler bør læses i reglernes fulde sammenhæng og kan indhentes fra ICC BusinessBookstore.

Listen er gældende fra 1. januar 2011.

EXW Ex Works
“Ex Works” betyder, at sælger foretager levering, når denne stiller godset til købers rådighed på sælgers forretningssted eller et andet angivet sted (dvs. fabrik, lager eller lignende). Sælger behøver hverken at læsse godset på et afhentningskøretøj eller klarere godset til eksport, hvor en sådan klarering er nødvendig.

FCA Free Carrier
“Free Carrier” betyder, at sælger leverer godset til en fragtfører eller en anden person udpeget af køber, og dette sker på sælgers forretningssted eller et andet aftalt sted. Parterne skal forinden have aftalt leveringsstedet, da risikoen overgår til køber på dette sted.

CPT Carriage Paid To
“Carriage Paid To” betyder, at sælger afleverer godset til speditøren eller en anden person, som er udpeget af sælger, på et aftalt sted (såfremt et sådant sted er blevet aftalt mellem parterne), og at sælger skal afholde de nødvendige transportomkostninger, til godset er ankommet til det angivne bestemmelsessted.

CIP Carriage And Insurance Paid To
“Carriage and Insurance Paid to” betyder, at sælger leverer godset til speditøren eller en anden person, der er udpeget af sælger, på et aftalt bestemmelsessted (såfremt et sådant sted er blevet aftalt mellem parterne), og sælger skal afholde de nødvendige transportomkostninger, til godset er ankommet til det angivne bestemmelsessted.

Sælger er ligeledes forpligtet til at tegne en vareforsikring til dækning af købers risiko for varens beskadigelse eller undergang under transporten. Køber skal ved CIP være opmærksom på, at sælger kun er forpligtet til at tegne forsikring til minimumsdækning. Såfremt køber ønsker yderligere forsikringer, skal denne aftale dette udtrykkeligt med sælger eller selv tegne evt. tillægsforsikringer.”

DAT Delivered At Terminal
“Delivered at Terminal” betyder, at sælger har leveret godset, når dette er aflæsset og stillet til købers disposition ved en angivet terminal på et aftalt bestemmelsessted. Ved “Terminal” forstås et sted, uanset om dette er overdækket eller ej, herunder kaj, lager, containergård eller vej-, bane- eller luftterminal. Sælger bærer alle risici i forbindelse med transport til og aflæsning af godset på terminalen på det aftalte bestemmelsessted. 

DAP Delivered At Place
“Delivered at Place” betyder, at sælger leverer godset, når det er stillet til købers rådighed på det ankomne transportmiddel og nu kan aflæsses på det aftalte bestemmelsessted. Sælger bærer alle risici i forbindelse med transporten til den angivne destination.

DDP Delivered Duty Paid
“Delivered Duty Paid” betyder, at sælger leverer godset, når det er stillet til købers rådighed, klareret til import på det ankomne transportmiddel og klar til aflæsning på den aftalte destination. Sælger afholder alle omkostninger og bærer alle risici i forbindelse med transporten af godset til destinationen og er samtidig forpligtet til at klarere varerne – ikke kun til eksport men også til import, samt betale evt. afgifter til både eksport og import og udføre alle toldformaliteter.

FAS Free Alongside Ship
“Free Alongside Ship” betyder, at sælger leverer godset, når det er ved skibssiden (f.eks. på kajen eller på en lastepram) i den afskibningshavn, som køber har angivet. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er leveret ved skibssiden, og køber afholder derefter alle udgifter. 

FOB Free On Board
“Free On Board” betyder, at sælger leverer godset om bord på et skib angivet af kunden i den aftalte afskibningshavn. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er kommet om bord på skibet, og køber afholder derefter alle udgifter.

CFR Cost and Freight
“Cost and Freight” betyder, at sælger leverer godset, når det er kommet om bord på skibet. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er kommet om bord på skibet. Sælger afholder udgifter og fragt i forbindelse med transport af godset til den aftalte destinationshavn.

CIF Cost, Insurance and Freight
“Cost, Insurance and Freight” betyder, at sælger leverer godset om bord på skibet. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er kommet om bord på skibet. Sælger afholder udgifter og fragt i forbindelse med transport af godset til den aftalte destinationshavn.

‘Sælger er endvidere forpligtet til at tegne en forsikring til dækning af købers risiko for tab eller beskadigelse af godset under transporten. Køber skal være opmærksom på, at ved CIF er sælger kun forpligtet til at tegne forsikring med minimumsdækning. Såfremt køber ønsker yderligere forsikringer, skal denne aftale dette udtrykkeligt med sælger eller selv tegne evt. tillægsforsikringer.”

Kontoopgørelser

I forbindelse med vores målsætning om at gøre vores arbejdsprocedurer mere effektive og reducere belastningen af miljøet, sender vi alle kontoopgørelser elektronisk, på e-mail, så vi undgår brugen af papir, eller med fax. Kontoopgørelser, der sendes på e-mail, sendes som pdf-fil, og det er derfor nødvendigt at have programmet Acrobat Reader.

Ønsker du at modtage dine kontoopgørelser elektronisk, så send os venligst dit faxnummer eller e-mail-adresse til vores bogholderi, fax.nr. + 45 97 52 87 58 eller send os en mail på: finance.dk@freja.com. Husk at angive dit FREJA debitornummer.

Tillæg 2019

Olietillæg (oil surcharge) Danmark

 
Olietillæg  
1. januar 30,55 % January
1. februar 30,55 % February
1. marts 31,55 % March
1. april 32,55 % April
1. maj   May
1. juni   June
1. juli   July
1. august   August
1. september   September
1. oktober   October
1. november   November
1. december   December

Færgebunkertillæg

  Jylland/Fyn Jylland/Fyn Jylland/Fyn Sjælland
  Finland Sverige/UK Norge alle destinationer
 
       
1. jan 10,75 % 7,00 % 14,00 % 5,67 %
1. feb 10,75 %  7,00 %  14,00 %  5,10 %
1. mar 10,75 %  7,00 %  14,00 %  5,20 %
1. apr 10,75 %  7,00 %  14,00 %  4,72 %
1. maj 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. juni 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. juli 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. aug 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. sep 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. okt 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. nov 10,75 %  7,00 %  14,00 %   
1. dec  10,75 % 7,00 % 14,00 %   

Vinterkørsel Norge

Ifølge Det Norske Vegvesen gælder særlige regler omkring brug af vinterdæk i Norge i perioden 15. november til 31. marts.

Enkelte regioner begynder perioden før og varer længere - se link, klik her.

Reglerne siger, at alle trailere skal have samme godkendte type vinterdæk, som den trækkende enhed. Ligeledes skal der minimum være 5 mm i vintermånederne, som er regionsbestemt i Norge.

Disse lovgrav har følgende betydning for transportomkostningerne til/fra Norge:

  • Skifte af helårsdæk til vinterdæk på trailerne som kører til/fra Norge
  • Begrænset fleksibilitet på trailerflåde / poolen
  • Flere tom kilometer
  • De såkaldte MS dæk kører i snit 15-20 % færre kilometer end de traditionelle dæk (hyppigere dækskift)
  • MS dæk er ca. 5 % dyrere i anskaffelse

FREJA afregner derfor et tillæg pr. sending/fragtpligtig vægt. 

Kurstillæg

Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2019

Uge 1 13,10 % Uge 14  14,40 %  Uge 27    Uge 40    
Uge 2 12,40 % Uge 15  14,40 % Uge 28   Uge 41  
Uge 3 12,40 % Uge 16  14,40 % Uge 29   Uge 42  
Uge 4 13,10 % Uge 17   Uge 30   Uge 43  
Uge 5 13,10 % Uge 18   Uge 31   Uge 44  
Uge 6 13,70 % Uge 19   Uge 32   Uge 45  
Uge 7 14,40 % Uge 20   Uge 33   Uge 46  
Uge 8 14,40 % Uge 21   Uge 34   Uge 47  
Uge 9 15,70 % Uge 22   Uge 35   Uge 48  
Uge 10 15,70 % Uge 23   Uge 36   Uge 49  
Uge 11 15,70 % Uge 24   Uge 37   Uge 50  
Uge 12 15,70 % Uge 25   Uge 38   Uge 51  
Uge 13 14,40 % Uge 26   Uge 39   Uge 52  

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2019 

Uge 1 1,10  % Uge 14 0,70 %  Uge 27    Uge 40    
Uge 2 1,40 % Uge 15 0,70 % Uge 28   Uge 41  
Uge 3 1,40 % Uge 16 0,70 % Uge 29   Uge 42  
Uge 4 1,10 % Uge 17   Uge 30   Uge 43  
Uge 5 1,10 % Uge 18   Uge 31   Uge 44  
Uge 6 0,90 % Uge 19   Uge 32   Uge 45  
Uge 7 0,70 % Uge 20   Uge 33   Uge 46  
Uge 8 0,70 % Uge 21   Uge 34   Uge 47  
Uge 9 0,20 % Uge 22   Uge 35   Uge 48  
Uge 10 0,20 % Uge 23   Uge 36   Uge 49  
Uge 11 0,20 % Uge 24   Uge 37   Uge 50  
Uge 12 0,20 % Uge 25   Uge 38   Uge 51  
Uge 13 0,70 % Uge 26   Uge 39   Uge 52  

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2019

Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 %  Uge 27    Uge 40   
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28   Uge 41  
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29   Uge 42  
Uge 4 0,00 % Uge 17   Uge 30   Uge 43  
Uge 5 0,00 % Uge 18   Uge 31   Uge 44  
Uge 6 0,00 % Uge 19   Uge 32   Uge 45  
Uge 7 0,00 % Uge 20   Uge 33   Uge 46  
Uge 8 0,00 % Uge 21   Uge 34   Uge 47  
Uge 9 0,00 % Uge 22   Uge 35   Uge 48  
Uge 10 0,00 % Uge 23   Uge 36   Uge 49  
Uge 11 0,00 % Uge 24   Uge 37   Uge 50  
Uge 12 0,00 % Uge 25   Uge 38   Uge 51  
Uge 13 0,00 % Uge 26   Uge 39   Uge 52  


Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2019

Uge 1 7,37 % Uge 14 7,37 %   Uge 27    Uge 40   
Uge 2 7,37 % Uge 15 7,37 % Uge 28   Uge 41  
Uge 3 7,37 % Uge 16 7,37 %  Uge 29   Uge 42  
Uge 4 7,37 % Uge 17   Uge 30   Uge 43  
Uge 5 7,37 % Uge 18   Uge 31   Uge 44  
Uge 6 7,37 % Uge 19   Uge 32   Uge 45  
Uge 7 6,61 % Uge 20   Uge 33   Uge 46  
Uge 8 7,37 % Uge 21   Uge 34   Uge 47  
Uge 9 7,37 % Uge 22   Uge 35   Uge 48  
Uge 10 7,37 % Uge 23   Uge 36   Uge 49  
Uge 11 7,37 % Uge 24   Uge 37   Uge 50  
Uge 12 7,37 % Uge 25   Uge 38   Uge 51  
Uge 13 7,37 % Uge 26   Uge 39   Uge 52  


Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2019

Januar 0,00 %
Februar 0,00 %
Marts 0,00 %
April 0,00 %
Maj  
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
December  

Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2018

Uge 1 9,90 % Uge 14 12,40 % Uge 27 14,40 % Uge 40 13,70 % 
Uge 2 9,30 % Uge 15 13,70% Uge 28 13,70 % Uge 41 14,40 %
Uge 3 8,80 % Uge 16 13,70 % Uge 29 13,10 % Uge 42 14,40 %
Uge 4 9,40 % Uge 17 14,40 % Uge 30 13,70 % Uge 43 13,70 %
Uge 5 9,40 % Uge 18 14,40 % Uge 31 13,70 % Uge 44 13,70 %
Uge 6 8,80 % Uge 19 15,70 % Uge 32 13,10 % Uge 45 13,70 %
Uge 7 9,40 % Uge 20 15,00 % Uge 33 13,70 % Uge 46 13,10 %
Uge 8 10,00 % Uge 21 13,10 % Uge 34 14,40 % Uge 47 13,10 %
Uge 9 10,60 % Uge 22 13,10 % Uge 35 15,00 % Uge 48 13,10 %
Uge 10 11,80 % Uge 23 13,10 % Uge 36 16,40 % Uge 49 13,10 %
Uge 11 12,40 % Uge 24 13,10 % Uge 37 15,70 % Uge 50 12,40 %
Uge 12 11,80 % Uge 25 12,40 % Uge 38 15,00 % Uge 51 13,10 %
Uge 13 11,80 % Uge 26 13,10 % Uge 39 13,70 % Uge 52 13,10 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2018 

Uge 1 2,40 % Uge 14 1,40 % Uge 27 0,70 %  Uge 40 0,90 % 
Uge 2 2,70 % Uge 15 0,90 % Uge 28 0,90 % Uge 41 0,70 %
Uge 3 2,80 % Uge 16 0,90 % Uge 29 1,10 % Uge 42 0,70 %
Uge 4 2,60 % Uge 17 0,70% Uge 30 0,90 % Uge 43 0,90 %
Uge 5 2,60 % Uge 18 0,70 % Uge 31 0,90 % Uge 44 0,90 %
Uge 6 2,80 % Uge 19 0,20 % Uge 32 1,10 % Uge 45 0,90 %
Uge 7 2,60 % Uge 20 0,40 % Uge 33 0,90 % Uge 46 1,10 %
Uge 8 2,40 % Uge 21 1,10 % Uge 34 0,70 % Uge 47 1,10 % 
Uge 9 2,10 % Uge 22 1,10 % Uge 35 0,40 % Uge 48 1,10 %
Uge 10 1,60 % Uge 23 1,10 % Uge 36 0,00 % Uge 49 1,10 %
Uge 11 1,40 % Uge 24 1,10 %  Uge 37 0,20 % Uge 50 1,40 %
Uge 12 1,60 % Uge 25 1,40 % Uge 38 0,40 % Uge 51 1,10 %
Uge 13 1,60 % Uge 26 1,10 % Uge 39 0,90 % Uge 52 1,10 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2018

Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 % Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00 % Uge 41 0,00 %
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29 0,00 % Uge 42 0,00 %
Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43 0,00 %
Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44 0,00 %
Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45 0,00 %
Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46 0,00 %
Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47 0,00 %
Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00 % Uge 48 0,00 %
Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 %  Uge 36 0,00 % Uge 49 0,00 %
Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50 0,00 %
Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51 0,00 %
Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 % Uge 52 0,00 %


Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2018

Uge 1 5,82 % Uge 14 5,82 % Uge 27 6,61 % Uge 40 7,37 % 
Uge 2 5,82 % Uge 15 5,82 % Uge 28 6,61 % Uge 41 6,61 %
Uge 3 5,82 % Uge 16 5,82 % Uge 29 6,61 % Uge 42 6,61 %
Uge 4 5,82 % Uge 17 5,82 % Uge 30 6,61 % Uge 43 6,61 %
Uge 5 5,82 %  Uge 18 5,82 % Uge 31 6,61 % Uge 44 6,61 %
Uge 6 6,61 % Uge 19 5,82 % Uge 32 6,61 % Uge 45 6,61 %
Uge 7 6,61 % Uge 20 5,82 % Uge 33 6,61 % Uge 46 6,61 %
Uge 8 6,61 % Uge 21 5,82 % Uge 34 7,37 % Uge 47 6,61 %
Uge 9 6,61 % Uge 22 6,61 % Uge 35 6,61 % Uge 48 7,37 %
Uge 10 6,61 % Uge 23 6,61 % Uge 36 6,61 % Uge 49 7,37 %
Uge 11 6,61 % Uge 24 6,61 % Uge 37 7,37 % Uge 50 7,37 %
Uge 12 6,61 % Uge 25 6,61 % Uge 38 7,37 % Uge 51 7,37 %
Uge 13 6,61 % Uge 26 6,61 % Uge 39 7,37 % Uge 52 7,37 %


Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2018

Januar 0,00 %
Februar 0,00 %
Marts 0,00 %
April 0,00 %
Maj 0,00 %
Juni 0,00 %
Juli 0,00 %
August 0,00 %
September 0,00 %
Oktober 0,00 %
November 0,00 %
December 0,00 %

Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2017

Uge 1 7,00 % Uge 14 6,50 % Uge 27 8,10 %  Uge 40 7,00 % 
Uge 2 6,50 % Uge 15 7,00 % Uge 28 7,60 % Uge 41 6,50 %
Uge 3 6,50 % Uge 16 7,00 % Uge 29 7,00 % Uge 42 6,50 %
Uge 4 6,50 % Uge 17 7,00 % Uge 30 7,00 % Uge 43 7,00 %
Uge 5 5,90 % Uge 18 7,00 % Uge 31 7,00 % Uge 44 7,60 %
Uge 6 5,40 % Uge 19 7,60 % Uge 32 7,00 % Uge 45 8,10 %
Uge 7 5,90 % Uge 20 7,60 % Uge 33 7,00 % Uge 46 8,10 %
Uge 8 5,90 % Uge 21 8,10 % Uge 34 6,50 % Uge 47 9,90 %
Uge 9 5,90% Uge 22 8,70 % Uge 35 6,50 % Uge 48 9,90 %
Uge 10 6,50 % Uge 23 8,70 % Uge 36 6,50 % Uge 49 9,90 %
Uge 11 6,50 % Uge 24 8,70 % Uge 37 6,50 % Uge 50 10,50 %
Uge 12 6,50 % Uge 25 8,10 % Uge 38 6,50 % Uge 51 10,50 %
Uge 13 6,50 % Uge 26 8,70 % Uge 39 6,50 % Uge 52 9,90 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2017 

Uge 1 3,60 % Uge 14 3,90 %  Uge 27 3,20 %  Uge 40 3,60 %
Uge 2 3,90 % Uge 15 3,60 % Uge 28 3,40 % Uge 41 3,90 %
Uge 3 3,90 % Uge 16 3,60 % Uge 29 3,60 % Uge 42 3,90 %
Uge 4 3,90 % Uge 17 3,60 % Uge 30 3,60 % Uge 43 3,60 %
Uge 5 4,10 % Uge 18 3,60 % Uge 31 3,60 % Uge 44 3,40 %
Uge 6 4,40 % Uge 19 3,40 % Uge 32 3,60 % Uge 45 3,20 %
Uge 7 4,10 % Uge 20 3,40 % Uge 33 3,60 % Uge 46 3,20 %
Uge 8 4,10 % Uge 21 3,20 % Uge 34 3,90 % Uge 47 2,40 %
Uge 9 4,10% Uge 22 2,90 % Uge 35 3,90% Uge 48 2,40 %
Uge 10 3,90 % Uge 23 2,90 % Uge 36 3,90 % Uge 49 2,40 %
Uge 11 3,90 % Uge 24 2,90 % Uge 37 3,90 % Uge 50 2,20 %
Uge 12 3,90 % Uge 25 3,20 % Uge 38 3,90 % Uge 51 2,20 %
Uge 13 3,90 % Uge 26 2,90 % Uge 39 3,90 % Uge 52 2,40 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2017

Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 % Uge 27 0,00%  Uge 40 0,00 % 
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00% Uge 41 0,00 %
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 %  Uge 29 0,00 %  Uge 42 0,00 %
Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43 0,00 %
Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44 0,00 %
Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45 0,00 %
Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46 0,00 %
Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47 0,00 %
Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00% Uge 48 0,00 %
Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 % Uge 36 0,00 % Uge 49 0,00 %
Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50 0,00 %
Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51 0,00 %
Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00% Uge 39 0,00 % Uge 52 0,00 %


Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2017

Uge 1 8,12 % Uge 14 8,12 %  Uge 27 8,12 % Uge 40 6,61 % 
Uge 2 8,12 % Uge 15 8,12 % Uge 28 8,12 % Uge 41 6,61 %
Uge 3 8,12 % Uge 16 8,12 % Uge 29 7,37 % Uge 42 6,61 %
Uge 4 8,12 % Uge 17 8,12 % Uge 30 7,37 % Uge 43 6,61 %
Uge 5 8,12 % Uge 18 8,12 % Uge 31 7,37 % Uge 44 6,61 %
Uge 6 8,12 % Uge 19 8,12 % Uge 32 6,61 % Uge 45 6,61 %
Uge 7 8,83 % Uge 20 8,12 % Uge 33 6,61 % Uge 46 6,61 %
Uge 8 8,83 % Uge 21 8,12 % Uge 34 6,61 % Uge 47 6,61 %
Uge 9 8,83 % Uge 22 8,12 % Uge 35 6,61 % Uge 48 6,61 %
Uge 10 8,83 % Uge 23 8,12 % Uge 36 6,61 % Uge 49 6,61 %
Uge 11 8,12 % Uge 24 8,12 % Uge 37 6,61 % Uge 50 6,61 %
Uge 12 8,12 % Uge 25 8,12 % Uge 38 6,61 % Uge 51 6,61 %
Uge 13 8,12 % Uge 26 8,12 % Uge 39 6,61 % Uge 52 6,61 %


Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2017

Januar 0,00 % 
Februar 0,00 %
Marts 0,00 % 
April 0,00 %
Maj 0,00 %
Juni 0,00 %
Juli 0,00 %
August 0,00 %
September 0,00 %
Oktober 0,00 %
November 0,00 %
December 0,00 %

Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2016

Uge 1 3,30 % Uge 14 3,80 %  Uge 27 5,40 % Uge 40 7,00 % 
Uge 2 3,30 % Uge 15 3,80 % Uge 28 5,90 % Uge 41 7,00 %
Uge 3 3,80 % Uge 16 3,30 % Uge 29 5,90 % Uge 42 8,10 %
Uge 4 4,30 % Uge 17 3,30 % Uge 30 5,90 % Uge 43 8,10 %
Uge 5 3,80 % Uge 18 3,30 % Uge 31 6,50 % Uge 44 8,70 %
Uge 6 4,80 % Uge 19 3,30 % Uge 32 6,50 % Uge 45 9,90 %
Uge 7 5,90 %  Uge 20 4,30 % Uge 33 5,90 % Uge 46 9,90 %
Uge 8 5,90 % Uge 21 4,80 % Uge 34 5,90 % Uge 47 9,30 %
Uge 9 4,80 % Uge 22 4,30 % Uge 35 5,90 %  Uge 48 8,70 %
Uge 10 4,30 %  Uge 23 4,30 % Uge 36 6,50 % Uge 49 8,70 %
Uge 11 4,30 % Uge 24 3,80 % Uge 37 6,50 % Uge 50 8,70 %
Uge 12 3,80 % Uge 25 4,80 % Uge 38 6,50 % Uge 51 8,70 %
Uge 13 3,80 % Uge 26 4,80 % Uge 39 6,50 % Uge 52 7,60 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2016 

Uge 1 5,30 % Uge 14 5,10 %  Uge 27 4,40 % Uge 40 3,60 %
Uge 2 5,30 % Uge 15 5,10 % Uge 28 4,10 % Uge 41 3,60 %
Uge 3 5,10 % Uge 16 5,30 % Uge 29 4,10 % Uge 42 3,20 %
Uge 4 4,90 % Uge 17 5,30 % Uge 30 4,10 % Uge 43 3,20 %
Uge 5 5,10 % Uge 18 5,30 % Uge 31 3,90 % Uge 44 2,90 %
Uge 6 4,60 % Uge 19 5,30 % Uge 32 3,90 % Uge 45 2,40 %
Uge 7 4,10 % Uge 20 4,90 % Uge 33 4,10 % Uge 46 2,40 %
Uge 8 4,10 % Uge 21 4,60 % Uge 34 4,10 % Uge 47 2,70 %
Uge 9 4,60 % Uge 22 4,90 % Uge 35 4,10 % Uge 48 2,90%
Uge 10 4,90 % Uge 23 4,90 % Uge 36 3,90 % Uge 49 2,90 %
Uge 11 4,90 % Uge 24 5,10 % Uge 37 3,90 % Uge 50 2,90 %
Uge 12 5,10 % Uge 25 4,60 % Uge 38 3,90 % Uge 51 2,90 %
Uge 13 5,10 % Uge 26 4,60 % Uge 39 3,90 % Uge 52 3,40 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2016 

Uge 1 0,00 %  Uge 14 0,00 %  Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00 % Uge 41 0,00 %
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29 0,00 % Uge 42 0,00 %
Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43 0,00 %
Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44 0,00 %
Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45 0,00 %
Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46 0,00 %
Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47 0,00 %
Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00 % Uge 48 0,00 %
Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 % Uge 36 0,00 % Uge 49 0,00 %
Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50 0,00 %
Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51 0,00 %
Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 % Uge 52 0,00 %

Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2016

Uge 1 8,12 %  Uge 14 8,12 %  Uge 27 8,12 % Uge 40 8,12 %
Uge 2 8,12 % Uge 15 8,12 % Uge 28 8,12 % Uge 41 8,12 %
Uge 3 8,12 % Uge 16 8,12 % Uge 29 8,12 % Uge 42 8,12 %
Uge 4 8,12 % Uge 17 8,12 % Uge 30 8,12 % Uge 43 8,12 %
Uge 5 7,37 % Uge 18 8,12 % Uge 31 8,12 % Uge 44 8,12 %
Uge 6 7,37 % Uge 19 8,12 % Uge 32 8,12 % Uge 45 8,12 %
Uge 7 8,12 % Uge 20 7,37 % Uge 33 8,12 % Uge 46 8,12 %
Uge 8 8,12 % Uge 21 7,37 % Uge 34 8,12 % Uge 47 8,12 %
Uge 9 8,12 % Uge 22 7,37 % Uge 35 8,12 % Uge 48 8,12 %
Uge 10 8,12 % Uge 23 7,37 % Uge 36 8,12 % Uge 49 8,12 %
Uge 11 8,12 % Uge 24 8,12 % Uge 37 8,12 % Uge 50 8,12 % 
Uge 12 8,12 % Uge 25 8,12 % Uge 38 8,12 % Uge 51 8,12 %
Uge 13 8,12 % Uge 26 8,12 % Uge 39 8,12 % Uge 52 8,12 %

Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2016

Januar 5,95 % 
Februar 4,55 %
Marts 3,62 %
April 3,41 %
Maj 2,80 %
Juni 3,49 %
Juli 2,88 %
August 0,90 %
September 0,39 %
Oktober 0,53 %
November 0,00 %
December 0,00 %

Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2015

Uge 1 5,90 % Uge 14 4,30 % Uge 27 3,30 % Uge 40 4,80 %
Uge 2 6,50 % Uge 15 3,80 % Uge 28 3,80 % Uge 41 4,80 %
Uge 3 5,90 % Uge 16 4,30 % Uge 29 4,80 % Uge 42 4,30 %
Uge 4 5,90 % Uge 17 4,30 % Uge 30 4,80 % Uge 43 4,30 %
Uge 5 5,40 % Uge 18 4,30 % Uge 31 4,80 % Uge 44 5,40 %
Uge 6 4,30 % Uge 19 4,30 % Uge 32 5,40 % Uge 45 4,80 %
Uge 7 5,40 % Uge 20 4,30 % Uge 33 5,90 % Uge 46 4,80 %
Uge 8 6,50 % Uge 21 4,30 % Uge 34 5,90 % Uge 47 4,30 %
Uge 9 6,50 % Uge 22 4,30 % Uge 35 5,90 % Uge 48 4,30 %
Uge 10 5,40 % Uge 23 3,80 % Uge 36 6,50 % Uge 49 3,80 %
Uge 11 3,80 % Uge 24 4,80 % Uge 37 5,40 % Uge 50 3,30 %
Uge 12 2,80 % Uge 25 4,30 % Uge 38 4,80 % Uge 51 3,80 %
Uge 13 3,80 % Uge 26 3,30 % Uge 39 4,30 % Uge 52 4,30 %
Uge 53 3,80 %            

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2015 

Uge 1 4,10 % Uge 14 4,90 % Uge 27 5,30 % Uge 40 4,60 % 
Uge 2 3,90 % Uge 15 5,10 % Uge 28 5,10 % Uge 41 4,60 %
Uge 3 4,10 % Uge 16 4,90 % Uge 29 4,60 % Uge 42 4,90 %
Uge 4 4,10 % Uge 17 4,90 % Uge 30 4,60 % Uge 43 4,90 %
Uge 5 4,40 % Uge 18 4,90 % Uge 31 4,60 % Uge 44 4,40 %
Uge 6 4,90 % Uge 19 4,90 % Uge 32 4,40 % Uge 45 4,60 %
Uge 7 4,40 % Uge 20 4,90 % Uge 33 4,10 % Uge 46 4,60 %
Uge 8 3,90 % Uge 21 4,90 % Uge 34 4,10 % Uge 47 4,90 %
Uge 9 3,90 % Uge 22 4,90 % Uge 35 4,10 % Uge 48 4,90 %
Uge 10 4,40 % Uge 23 5,10 % Uge 36 3,90 % Uge 49 5,10 %
Uge 11 5,10 % Uge 24 4,60 % Uge 37 4,40 % Uge 50 5,30 %
Uge 12 5,60 % Uge 25 4,90 % Uge 38 4,60 % Uge 51 5,10 %
Uge 13 5,10 % Uge 26 5,30 % Uge 39 4,90 % Uge 52 4,90 %
Uge 53 5,10 %            

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2015 

Uge 1 0,00 % Uge 14 0,90 % Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,90 % Uge 28 0,00 % Uge 41 0,00 %
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,60 % Uge 29 0,00 % Uge 42 0,00 %
Uge 4 0,00 % Uge 17 2,10 % Uge 30 0,00 % Uge 43 0,00 %
Uge 5 0,00 % Uge 18 1,80 % Uge 31 0,00 % Uge 44 0,00 %
Uge 6 0,00 % Uge 19 2,40 % Uge 32 0,00 % Uge 45 0,00 %
Uge 7 0,60 % Uge 20 2,40 % Uge 33 0,00 % Uge 46 0,00 %
Uge 8 0,60 % Uge 21 2,40 % Uge 34 0,00 % Uge 47 0,00 %
Uge 9 0,90 % Uge 22 2,40 % Uge 35 0,00 % Uge 48 0,00 %
Uge 10 0,90 % Uge 23 2,10 % Uge 36 0,00 % Uge 49 0,00 %
Uge 11 1,20 % Uge 24 0,60 % Uge 37 0,00 % Uge 50 0,00 %
Uge 12 0,90 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51 0,00 %
Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 %  Uge 52 0,00 %
Uge 53 0,00 %            

Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2015

Uge 1 5,82 % Uge 14 8,83 % Uge 27 8,83 % Uge 40 8,12 %
Uge 2 5,82 % Uge 15 8,83 % Uge 28 8,83 % Uge 41 8,12 %
Uge 3 5,82 % Uge 16 8,83 % Uge 29 8,83 % Uge 42 8,12 %
Uge 4 5,82 % Uge 17 9,53 % Uge 30 8,83 % Uge 43 8,12 %
Uge 5 10,21 % Uge 18 9,53 % Uge 31 8,83 % Uge 44 8,12 %
Uge 6 9,53 % Uge 19 8,83 % Uge 32 8,83 % Uge 45 8,12 %
Uge 7 8,83 % Uge 20 9,53 % Uge 33 8,83 % Uge 46 8,12 %
Uge 8 8,83 % Uge 21 9,53 % Uge 34 8,12 % Uge 47 8,12 %
Uge 9 8,12 %  Uge 22 8,83 % Uge 35 8,12 % Uge 48 8,12 %
Uge 10 8,12 % Uge 23 9,53 % Uge 36 8,12 % Uge 49 8,12 %
Uge 11 8,12 % Uge 24 9,53 % Uge 37 8,12 % Uge 50 8,12 %
Uge 12 8,83 % Uge 25 8,83 % Uge 38 8,12 % Uge 51 8,12 %
Uge 13 8,83 % Uge 26 8,83 % Uge 39 8,12 % Uge 52 8,12 %
Uge 53 8,12 %            

Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2015

Januar 2,94 %
Februar 3,90 %
Marts 5,15 %
April 6,01 %
Maj 6,19 %
Juni 6,11 %
Juli 6,18 %
August 6,88 %
September 6,51 %
Oktober 5,64 %
November 5,56 %
December 6,88 %

Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2014

Uge 1 1,30 % Uge 14 0,30 % Uge 27 2,80 % Uge 40 3,80 %
Uge 2 0,80 % Uge 15 0,80 % Uge 28 3,30 % Uge 41 2,80 %
Uge 3 0,30 % Uge 16 1,30 % Uge 29 3,80 % Uge 42 2,80 %
Uge 4 0,00 % Uge 17 2,30 % Uge 30 3,80 % Uge 43 3,30 %
Uge 5 0,00 % Uge 18 2,30 % Uge 31 3,30 % Uge 44 3,30 %
Uge 6 0,00 % Uge 19 1,80 % Uge 32 3,30 % Uge 45 4,30 %
Uge 7 0,30 % Uge 20 1,80 % Uge 33 3,80 % Uge 46 3,80 %
Uge 8 0,00 % Uge 21 1,30 % Uge 34 3,30 % Uge 47 3,80 %
Uge 9 0,80 % Uge 22 1,80 % Uge 35 2,80 % Uge 48 3,80 %
Uge 10 0,80 % Uge 23 1,80 % Uge 36 2,80 % Uge 49 3,80 %
Uge 11 0,30 % Uge 24 2,30 % Uge 37 3,30 % Uge 50 4,30 %
Uge 12 0,30 % Uge 25 1,80 % Uge 38 3,30 % Uge 51 4,80 %
Uge 13 0,00 % Uge 26 1,80 % Uge 39 3,80 % Uge 52 5,90 %
            Uge 01 5,90 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2014 

Uge 1 6,30 % Uge 14 6,80 % Uge 27 5,60 % Uge 40 5,10 %
Uge 2 6,60 % Uge 15 6,60 % Uge 28 5,30 % Uge 41 5,60 %
Uge 3 6,80 % Uge 16 6,30 % Uge 29 5,10 % Uge 42 5,60 %
Uge 4 7,00 % Uge 17 5,80 % Uge 30 5,10 % Uge 43 5,30 %
Uge 5 7,00 % Uge 18 5,80 % Uge 31 5,30 % Uge 44 5,30 %
Uge 6 7,00 % Uge 19 6,10 % Uge 32 4,30 % Uge 45 4,90 %
Uge 7 6,80 % Uge 20 6,10 % Uge 33 5,10 % Uge 46 5,10 %
Uge 8 7,00 % Uge 21 6,30 % Uge 34 5,30 % Uge 47 5,10 %
Uge 9 6,60 % Uge 22 6,10 % Uge 35 5,60 % Uge 48 5,10 %
Uge 10 6,60 % Uge 23 6,10 % Uge 36 5,60 % Uge 49 5,10 %
Uge 11 6,80 % Uge 24 5,80 % Uge 37 5,30 % Uge 50 4,90 %
Uge 12 6,80 % Uge 25 6,10 % Uge 38 5,30 % Uge 51 4,60 %
Uge 13 7,00 % Uge 26 6,10 % Uge 39 5,10 % Uge 52 4,10 %

Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2014 

Uge 1 2,10 % Uge 14 3,10 % Uge 27 2,80 % Uge 40 3,70 %
Uge 2 2,40 % Uge 15 3,40 % Uge 28 2,10 % Uge 41 3,70 %
Uge 3 2,40 % Uge 16 3,40 % Uge 29 2,40 % Uge 42 3,70 %
Uge 4 2,80 % Uge 17 3,40 % Uge 30 2,40 % Uge 43 2,40 %
Uge 5 2,40 % Uge 18 3,40 % Uge 31 2,40 % Uge 44 2,40 %
Uge 6 1,50 % Uge 19 3,10 % Uge 32 2,10 % Uge 45 1,80 %
Uge 7 2,10 % Uge 20 3,70 %  Uge 33 2,40 % Uge 46 1,20 %
Uge 8 2,80 % Uge 21 4,30 % Uge 34 3,40 % Uge 47 1,80 %
Uge 9 2,80 % Uge 22 4,30 % Uge 35 3,70 % Uge 48 1,80 %
Uge 10 3,10 % Uge 23 4,30 % Uge 36 4,00 % Uge 49 1,20 %
Uge 11 3,10 % Uge 24 4,00 %  Uge 37 4,00 % Uge 50 0,30 %
Uge 12 3,10 % Uge 25 4,30 % Uge 38 3,70 % Uge 51 0,00 %
Uge 13 2,40 % Uge 26 3,40 % Uge 39 3,40 % Uge 52 0,00 %
            Uge 01 0,00 %

Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2014

Uge 1 4,23 % Uge 14 4,23 % Uge 27 4,23 % Uge 40 4,23 %
Uge 2 4,23 % Uge 15 4,23 % Uge 28 4,23 % Uge 41 4,23 %
Uge 3 4,23 % Uge 16 4,23 % Uge 29 4,23 % Uge 42 4,23 %
Uge 4 4,23 % Uge 17 4,23 % Uge 30 4,23 % Uge 43 4,23 %
Uge 5 4,23 % Uge 18 4,23 % Uge 31 4,23 % Uge 44 5,82 %
Uge 6 4,23 % Uge 19 4,23 % Uge 32 4,23 % Uge 45 5,82 %
Uge 7 4,23 % Uge 20 4,23 % Uge 33 4,23 % Uge 46 5,82 %
Uge 8 4,23 % Uge 21 4,23 % Uge 34 4,23 % Uge 47 5,82 %
Uge 9 4,23 % Uge 22 4,23 % Uge 35 4,23 % Uge 48 5,82 %
Uge 10 4,23 % Uge 23 4,23 % Uge 36 4,23 % Uge 49 5,82 %
Uge 11 4,23 % Uge 24 4,23 % Uge 37 5,82 % Uge 50 5,82 %
Uge 12 4,23 % Uge 25 4,23 % Uge 38 4,23 % Uge 51 5,82 %
Uge 13 4,23 % Uge 26 4,23 % Uge 39 4,23 % Uge 52 5,82 %

Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2014

Januar 1,15 %
Februar 1,53 %
Marts 1,59 %
April 1,35 %
Maj 1,60 %
Juni 1,96 %
Juli 2,43 %
August 2,84 %
September 2,66 %
Oktober 2,87 %
November 2,98 %
December 2,88 %

SECA/Marpol tillæg pr. 1. april 2019

 Min.Pr. 100 kg fragtpligtig vægtFTL
Jylland      
Sverige vv 20,44 1,42 228,12
Norge vv 38,33 2,65 510,94
Finland vv 34,20 4,84 968,50
Baltikum vv 37,00 5,00 687,00
       
Sjælland      
Øst-/vest Kontinent vv 12,89 0,70 122,64
Finland vv 20,71 2,83 601,09
Finland modul vv 20,71 2,83 893,54
Baltikum vv 37,00 5,00 687,00
       
Danmark      
UK/Irland vv 15,38 1,84 369,08

System Alliance Europe

System Alliance Europe er et samarbejde mellem førende, europæiske transportvirksomheder og er trendsættende omkring procesoptimering og produktudvikling med særlig fokus på høj kvalitet samt kundernes individuelle krav.

Siden sin grundlæggelse i 2005 har SAE samarbejdet udviklet sig løbende. FREJA blev medlem i januar 2016 i de tre lande Danmark, Norge og Sverige og pt. består netværket af 61 højt effektive partnere med 203 kontorer i 32 europæiske lande.

Kernekompetencerne i samarbejdet er forsendelse af stykgods. Produktpaletten, som partnerne tilbyder ud over stykgodsfragt, indeholder omfattende logistikløsninger til alle behov.

 

 

Link til SAE website

Åbningstider

FREJA holder åbent alle hverdage kl. 8 - 16:30 (mandag - torsdag) samt kl. 8 - 16:00 (fredag)

FREJA holder dog lukket på officielle danske helligdage samt 24. og 31. december

 

Ændrede afgangsdage

I forbindelse med forårets helligdage omkring påske ændrer vi på afgangsdagene til og fra Danmark - få det fulde overblik i nedenstående skema

 (Changed dates of departure - click below)

Ændrede afgangsdage

Du må gerne udfordre os. Vi kan godt klare opgaven. 

Med vores store viden om logistik- og transportsystemer samt vores 30 års erfaring kan vi finde den løsning, der passer bedst til dig. Vi sørger for, at din forsendelse kommer frem: til tiden, sikkert og til en fornuftig pris.

Hvis du har et behov, så har vi en løsning.

Lad os hjælpe med at finde den løsning, der passer til dig

Har du brug for transport til lands, til vands eller i luften? Eller har du brug for en løsning til en større projektforsendelse eller måske logistikløsninger til din virksomhed? Har du spørgsmål eller kommentarer til vores tjenester? Er du interesseret i vores virksomhed eller de muligheder, vi tilbyder?

Udfyld formularen og kontakt os i dag!

`