Kvalitet og miljø
udgør FREJAs hjerte

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores arbejdsprocedurer mere effektive og reducere belastningen af miljøet. Dette er en løbende proces, som har den målsætning af forbedre FREJAs services uden at gå på kompromis med kvaliteten og den personlige service.

God kvalitet starter med et engageret personale, der er i stand til at levere en førsteklasses service. 

FREJAs kvalitetssystem er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001: 2015 og er forankret i virksomhedens kerneværdier.

FREJAs kvalitetssystem skal klart dokumentere, hvordan virksomhedens processer er koordineret. Et tæt samarbejde og kommunikation mellem kunder, leverandører og medarbejdere skal sikre, at FREJA altid tilbyder og leverer den mest optimale løsning, som lever op til kundernes behov.

  • At overholde de aftalte og fastlagte tidsfrister
  • At levere forsendelser rettidigt og i ubeskadiget stand
  • At udføre arbejdet korrekt og til tiden
  • At behandle kundehenvendelser hurtigt og korrekt
  • Fokus på kundernes ønsker og interesser 

 

"Det vigtigste er at opretholde den gode kvalitet. Du skal holde dine aftaler, være åben og ærlig, og så skal du leve op til kundernes behov." Jørgen J. Hansen, Grundlægger af FREJA

God kvalitet starter med et engageret personale, der er i stand til at levere en førsteklasses service. Målrettet rekruttering og løbende uddannelser sikrer, at FREJAs medarbejdere både er indstillede på og i stand til at opretholde den høje kvalitet i deres arbejde.

Vi arbejder hele tiden på at forhindre kvalitetsmangler og søger at undgå, at eventuelle mangler opstår igen. Dette gøres vha. grundig planlægning af nye projekter og ved løbende dataovervågning og -analyse. Vi arbejder proaktivt og systematisk med indhentning af feedback, ligesom vi også forstår at bruge og lære af vores erfaringer.

FREJAs kvalitetssystem bliver løbende forbedret for at sikre kundetilfredshed og værdiskabelse. Vi vil skabe og forfølge konkrete og udfordrende mål, som hele tiden skaber forbedringer i alle funktioner og på alle planer i vores organisation.

FREJAs kvalitetssystem vil indarbejde solide forretningsprincipper og vil løbende blive effektiviseret og forenklet både teknisk og administrativt. 

Miljø

Via langsigtede beslutninger, som er truffet i samarbejde med vores kunder, vil vi gerne bidrage til udviklingen af effektive transportløsninger, som kun påvirker miljøet minimalt. 

Dette betyder, at vi: 

  • Gennem uddannelse ønsker at styrke vores medarbejderes kvalifikationer samt deres viden om miljøet, så de bliver i stand til at tænke miljøet ind i deres daglige arbejde.
  • Gennem vores samarbejde med leverandører, kollegaer, kunder, myndigheder samt andre interessegrupper aktivt arbejder på at forbedre den overordnede logistik samt dennes påvirkning af miljøet.
  • Ser miljømæssige forbedringer som langsigtede investeringer
  • Som transport- og logistikvirksomhed søger at forebygge påvirkninger af miljøet gennem løbende forbedringer.
  • Gennem opfølgning på og implementering af ny lovgivning på miljøområdet ønsker at give garanti for, at vi arbejder for et godt miljø.

I samarbejde med vores forretningspartnere har vi hele tiden fokus på at begrænse påvirkningen af miljøet. Dette gøres ved at indarbejde omtanke for miljøet i alle vores transport- og logistikløsninger.

FREJA er certificeret i henhold til følgende standarder

 

Kvalitet: ISO 9001:2015
Vis certifikat
Miljø: ISO 14001:2015
Vis certifikat
Energi: ISO 14001:2015
Vis certifikat
Archilles
Vis certifikat
Fødevarekontrol
Se rapport

Sikkerhed

FREJA er certificeret i henhold til AEO, Authorized Economical Operator. AEO er med til at forenkle arbejdet i forbindelse med told, sikkerhed og beskyttelse. Gennem denne certificering viser FREJA, at der stilles krav til både vognmænd og kunder i forbindelse med på- og aflæsning, oplagring og håndtering af gods. Nogle af disse krav er beskrevet nedenfor:

På- og aflæsning af FREJAs køretøjer må kun foregå under sikrede forhold. Dette betyder, at på- og aflæsning foregår bag en indhegning, hvor der er adgang forbudt for uautoriserede personer, ved lukkede terminaler, hvor der er adgang forbudt for uautoriserede personer, eller også skal på- og aflæsning foregå under opsyn, så det sikres, at uautoriserede personer ikke får adgang til køretøjet eller godset.

Det er kun læs, hvis oprindelse er kendt, og som er blevet oplagret i sikre omgivelser inden pålæsning, der må læsses på FREJA’ køretøjer.

Alle uforudsete hændelser (overtalligt eller ukendt gods) samt sikkerhedsrelaterede forhold angående transporten/sikkerheden skal straks indberettes til FREJA.

Beregn Co2 udledning

Bæredygtighed er vigtigt for FREJA. Derfor tilbyder vi dig muligheden for at beregne Co2 udledningen af dine transporter med FREJA.

For at bruge beregneren behøver du kun kende din samlede nyttelast (kg) og afstanden mellem afsender og modtager (km).

Beregneren er baseret på EN 16258 standarden og angiver gennemsnitsværdier. Dog vil beregningen give dig en god indikation af din Co2 udledning i forbindelse med dine transporter.

Hvis du har spørgsmål omkring CO2-udslip, beregneren eller andre miljømæssige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på

QE-Department

Du må gerne udfordre os. Vi kan godt klare opgaven. 

Med vores store viden om logistik- og transportsystemer samt vores 30 års erfaring kan vi finde den løsning, der passer bedst til dig. Vi sørger for, at din forsendelse kommer frem: tid tiden, sikkert og til en fornuftig pris.

Hvis du har et behov, så har vi en løsning. 

Lad os hjælpe med at finde den løsning, der passer til dig

Har du brug for transport til lands, til vands eller i luften? Eller har du brug for en løsning til en større projektforsendelse eller måske logistikløsninger til din virksomhed? Har du spørgsmål eller kommentarer til vores tjenester? Er du interesseret i vores virksomhed eller de muligheder, vi tilbyder?

Udfyld formularen og kontakt os i dag!

`